לא ניתן לשלול מימון. מנדלבליט
לא ניתן לשלול מימון. מנדלבליטצילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה קיים ביום ראשון השבוע דיון רב משתתפים בסוגיית שלילת המימון ממוסדות תרבות על רקע פעילות נגד מדינת ישראל.

בסיכום הדיון שהופץ היום הבהיר היועץ כי הדרך היחידה לשלילת מימון ממוסד תרבות היא על פי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב.

בדיון ציין היועץ כי קיימות חמש עילות להפחתת תקציב או תמיכה למוסדות תרבות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; הסתה לגזענות, לאלימות ולטרור; תמיכה במאבק מזוין או במעשה טרור, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל; ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל; מעשה של השחתה או ביזוי פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינה.

אם שרת התרבות והספורט או כל גורם אחר סבור כי מופע כלשהו מקיים כביכול את אחת מחמש העילות הללו, באפשרותו להביא בפני היועץ המשפטי למשרד האוצר מידע המצוי ברשותו בהקשר זה.

היועץ המשפטי למשרד האוצר יבחן את המידע ויכריע אם קיימת – על פני הדברים – הצדקה משפטית לבחינת האפשרות להפחית מהסכומים שיש להעבירם למוסד התרבות אם לאו. במסגרת הישיבה, מסר היועץ המשפטי למשרד האוצר כי בחינה זו תיערך במהירות, וכי להערכתו תוכל להסתיים בתוך שבוע ממועד קבלת הפנייה.

אם יחליט היועץ המשפטי למשרד האוצר כי יש מקום לנקוט בצעד זה, יפעל לכינוס הצוות המקצועי האמור בסעיף 3ב(ד)(2) לחוק, בו יהיה חבר גם נציג של משרד התרבות והספורט (הואיל ומדובר בתקציבו של משרד זה).

כאמור בסעיף 3ב, שר האוצר יכריע בדבר ההצדקה להפחתת התקציב או התמיכה, לאחר קבלת חוות דעת משפטית מטעם היועץ המשפטי למשרד האוצר, בחינת המלצת הצוות המקצועי האמור לעיל, ושמיעת טענותיו של הגוף הנתמך.

מחלוקות משפטיות המתעוררות אגב תהליך הבחינה המתואר יובאו, לבחינה ולהכרעה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי), ובמידת הצורך להכרעת היועץ המשפטי לממשלה עצמו.

עוד ציין היועמ"ש, כי אותם כללים יחולו גם על מוסדות תרבות המארחים אירועים שבהם לכאורה מתקיימת אחת העילות לשלילת תקצוב.

מנגד הבהיר היועמ"ש בדיון כי למרות בקשת שרת התרבות והספורט להימנע מהעברת תקציבי משרדה לתמיכה במופעים הכוללים עירום מלא, בהיותם פוגעים לשיטתה ברגשות הציבור ובערכי החברה, הדבר איננו אפשרי בהתאם לחקיקה הקיימת.