"גם על 'הפגנות טעות' צריך להגן"

בעקבות מעצר מארגני ההפגה נגד היועץ המשפטי לממשלה בפ"ת אתמול, אומר היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה עו"ד שמחה רוטמן כי המשטרה ורשויות אכיפת החוק שגו כשעצרו את מובילי ההפגנה.

לדבריו "כלי המעצר והמניעה מראש צריך להיות שמור למפגינים אלימים, החוסמים כבישים או שורפים צמיגים, ולא למובילי מחאה שקטה, גם אם היא מייצרת מטרד".

רוטמן מותח ביקורת על ההפגנות משום שהמפגינים נגד היועץ המשפטי פונים אל הכתובת הלא נכונה, "אסור שהפעלת לחץ ציבורי תניע את היועץ המשפטי לממשלה ואת גורמי אכיפת החוק להעמיד לדין אדם ותפגע בשיקול דעתם המקצועי. ובכל זאת, גם כשמדובר בהפגנה עם מסר בעייתי ושגוי דווקא בגלל המניעים הפוליטיים של המפגינים, יש חובה לשמור על זכות ההפגנה".

"כמו שבצדק טענו מפגיני הימין לפני ההתנתקות כי פוגעים בזכותם להפגין במרכזי הערים ובצמתים, כך גם כאן אין לפגוע בזכות זו" מוסיף רוטמן.

באשר לטענות השכנים על הפרעה לסדר אומר רוטמן כי אפשר להבין את הטענות, אך חופש הביטוי והזכות הדמוקרטית להפגין כרוכים גם במחיר אי הנוחות לשכנים, כל זמן שהכללים בדבר רעשים או מטרד ציבורי, נשמרים ונאכפים.