''יהודי עולמי'' פרק שביעי: "תעלומת הפתאנים ברג'סטאן"

במהלך אלפי שנות הגלות של עם ישראל התפזרו היהודים כמעט מסביב לגלובוס כולו.

בסדרת הטלוויזיה "יהודי עולמי" מתחקים הרב אליהו בירנבוים וחברים אחר הקהילות והשבטים הפחות מוכרים של עם ישראל.

צפו בפרקי העונה השניה