להט"בים אינם בגדר אנוסים לעבור עבירה

בתשובה לפורום 'חותם', קובע הרב יעקב אריאל כי "מי שפוטר תועבה בטענת אונס - טועה טעות חמורה"

חגית רוזנבאום, בשבע , ב' באלול תשע"ז

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
שלומי שלמוני

הרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן ונשיא פורום 'חותם', מגיב לראשונה על דבריו של הרב שלמה ריסקין, רבה של אפרת, בנוגע למעמדם ההלכתי של הלהט"בים.

בתשובה שהעניק לאנשי 'חותם' שביקשו לשמוע את עמדתו בנושא, והגיעה לידי 'בשבע', כתב הרב אריאל כי ראשית כל, יש לקרב ולהבין את המצוקה של הסובלים מנטיות הפוכות. "חייהם אינם קלים, ובמצבם הנוכחי לא יכולים להקים משפחה תקנית". הרב מוסיף כי יש לסייע להם בדרכים שונות כדי לצאת ממציאות חייהם הנוכחית: "יש לסייע להם הן ממונית והן נפשית להיחלץ מהמצב אליו נקלעו, שלא באשמתם".

עוד קובע הרב אריאל כי ראוי להסביר לאותם אנשים שהפעילות הציבורית בנושא, נוסח מצעדי גאווה ודומיהם, לא תפתור את מצוקתם: "יש להסביר להם בדרכי נועם שהנפת דגל החריגה בגאווה לא מסייעת להם להיחלץ ממצוקתם. אדרבה, היא רק מערימה עליה קשיים".

בהמשך המכתב, הוא מתייחס כאמור לקביעתו של הרב ריסקין, שאמר לאחרונה בראיון ל'מקור ראשון' בתשובה לשאלה מה יחסו ללהט"בים: "אנחנו לא יכולים להתיר מה שהתורה אוסרת. מצד שני, 'אונס רחמנא פטריה' - התורה פטרה את האנוס מן החיובים הנובעים ממה שעשה.

אני רוצה להציע משהו: בפסוקים המדברים על הומוסקסואליות כתובה המילה 'תועבה', ובהקשר הזה הגמרא מגדירה אותה כ'טועה אתה בה'. בימי סוקרטס ואפלטון, רבים מהיוונים היו ביסקסואלים, והפילוסופים דווקא הטיפו להיות הומוסקסואלים, כי אז אין מורכבות של ילדים. הם לא האמינו בילודה כלל. אני חושב שעל זה התורה מדברת: מי שהיה יכול להיות הטרוסקסואל, ובחר להיות הומוסקסואל, עליו נאמר 'טועה אתה בה'. 'אונס רחמנא פטריה' שייך רק למי שלא יכול לקבל איזשהו סיפוק בדרך אחרת. "

הרב אריאל דוחה את טענת הרב ריסקין, כאילו בעלי הנטיות ההפוכות הם בגדר אנוסים ולכן פטורים: "מי שמנסה להקל עליהם בטענת אונס - טועה ומטעה. הוא רק מוסיף קושי על קשייהם, ונועל בפניהם את דרך הריפוי. מי שפוטר תועבה בטענת אונס טועה טעות חמורה, כי לדבריו כל מי שאין לו אישה ויצרו תוקפו לעבור על איסור עריות הוא "אנוס" כביכול, וכן כל פושע העובר עברה וקשה לו להיגמל ממנה יטען שהוא "אנוס"".