איילת שקד
איילת שקדצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בכירי צמרת המשפט הישראלית שיגרו מכתב חריג לראש הממשלה נתניהו, לשרת המשפטים שקד וליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, בקריאה לסכל את יוזמת שקד לשנות את שיטת בחירת היועצים המשפטים של משרדי הממשלה.

כיום, בחירת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה מתבצעת באמצעות מכרז פנימי לעובדי מדינה. יוזמת שקד קובעת כי הבחירה תתבצע באמצעות ועדת איתור שתגיש רשימת מועמדים חיצוניים לשר הממונה על המשרד הממשלתי. המועמד הנבחר ימונה על ידי השר, לאחר שהתקבלה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

מאחורי מכתב המחאה עומדים מאיר שמגר, אהרן ברק, דורית ביניש, יצחק זמיר, עדנה ארבל וגבריאל בך, שכתבו כי "מינוי היועץ המשפטי על ידי השר הממונה על המשרד ולא על ידי נציבות שירות המדינה כפי שמקובל היום, על פי הצעה של מנכ"ל המשרד ולא באמצעות ועדת מכרזים, לא יחזק את היועץ המשפטי, אלא להפך יחליש אותו, ויפגע בשלטון החוק".

על פי הדיווח בעיתון ''ידיעות אחרונות'', השופטים והיועמ"שים לשעבר פנו לשקד והפצירו בה לחזור בה מתזכיר החוק, מחשש כי שינוי נוהל הבחירה יגרום נזק לשלטון החוק, "מציעים לשקול את התזכיר מחדש. לדעתנו, מן הראוי להתנגד באופן נחרץ לקידום התזכיר".

לטענתם מעורבות השר במינוי יועץ משפטי למשרדו "פותחת פתח למינוי יועץ משפטי שיהיה מזוהה מבחינה פוליטית עם השר הממנה או קרוב לשר מבחינה זו או מבחינה אחרת... עצם המינוי על ידי השר עלול לפגוע בתדמית של היועץ המשפטי כאיש מקצוע אובייקטיבי המחויב לשלטון החוק".

השופטים גם תוקפים את טענתה של השרה שקד ולפיה שינוי השיטה יגביר את המשילות של השר הממונה על משרדו. "דעה זו אינה נראית לנו ואין בה כדי להצדיק את שינוי שיטת המינוי".

"שולחו של היועץ המשפטי למשרד ממשלתי הוא הציבור כולו, כלל תושבי המדינה, המהווים את משלמי המיסים הנזקק לשירותיו. לכן גם ההצעה שהיועץ המשפטי למשרד הממשלתי ימונה על-ידי השר אינה נדרשת וגם אינה מוצדקת", טוענים הלשעברים.