אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום:אורי לנץ, פלאש 90

הרב עדיאל אסייג מכולל "ארץ חמדה", קובע במאמר שהתפרסם בכרך ל"ז של השנתון ההלכתי 'תחומין' מבית מכון צומת, כי טבילה של אישה עם ראסטות בשיערה, יכולה להיות כשרה – בנסיבות מסוימות.

בדרך כלל קובעת ההלכה כי הראסטות חוצצות מהתורה או לכל הפחות מדרבנן לכן אין להתיר לטבול עם ראסטות.

אולם הרב אסייג, מחדש כי במקרים שבהם הרב הנשאל יודע שאם לא יתיר לאישה לטבול עם הראסטות ייתכן שלא תטבול כלל, וכן במקרים מיוחדים כגון בבעלת תשובה שהמניעה לטבול כך עלולה להרחיקה ולגרום לכך שתפסיק את תהליך חזרתה בתשובה, יש מקום להקל בדוחק ולטבול עם הראסטות.

עם זאת, הרב אסייג קובע כי במקרים אלו צריכה האישה לנקות את הראסטות היטב ולעיין שלא נדבקו בהם לכלוכים שגם בעלי ראסטות בשערם רגילים להקפיד על קיומם. בנוסף יש להקפיד כי תשהה מעט יותר מהרגיל בתוך המים, זאת על מנת שיוכלו המים לחדור כמה שיותר פנימה.

ראסטות הן קבוצות שערות המסובכות, קשורות או ארוגות זו בזו. ישנם גם מקרים שבהם כדי ליצור את הראסטות משתמשים בחומרים שונים על מנת להדביק את השערות זו בזו. לאחר יצירת הראסטות, כדי שלא יתפרקו אלא יחזיקו מעמד לאורך זמן, נדרשים בעלי הראסטות שלא לחפוף את שערם למשך תקופה מסוימת. כמובן שלאחר בניית הראסטות לא ניתן לסרוק את השערות ולהפרידן זו מזו. הדרך היחידה להתיר את הקשרים והסיבוכים היא לגלח את שערות הראש.

השנה פורסם לראשונה הכרך הל"ז של השנתון 'תחומין' גם כקובץ דיגיטלי באתר תחומין פלוס ועימו הועלו למאגר כל הקבצים של תחומין מכרך א' ועד היום.