"נלחמים ביהודים ומתקפלים מול הערבים"

צו מנהלי שהוצא נגד יוסף פריסמן מיצהר מחייב אותו להתגורר רק בקדומים. ארגון חוננו פנה לביהמ"ש הצבאי אשר עיכב את כניסת הצו לתוקף.

ערוץ 7 , י' באלול תשע"ז

"נלחמים ביהודים ומתקפלים מול הערבים"-ערוץ 7
פריסמן עם אשתו ובתו
צילום: אברהם שפירא

בית המשפט הצבאי בעופר הוציא צו עיכוב ביצוע לצו הרחקה מנהלי עליו חתום אלוף פיקוד מרכז רוני נומה, אשר מרחיק את יוסף פריסמן, תושב יצהר, משטחי יהודה ושומרון למשך 4 חודשים ותוחם את מגוריו ליישוב קדומים.

עם מסירת הצו לפריסמן על-ידי בלשים מימ"ר ש"י, הגיש עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו בקשה דחופה לבית המשפט שבה ביקש לעכב את כניסת הצו לתוקף וכן לקבוע דיון דחוף בבקשה לביטולו המוחלט של הצו.

בבקשתו מנמק עו"ד יאדו את הפגיעות הישירות שעלול לספוג פריסמן בעקבות הצו. "תיחום מגורי המערער לישוב קדומים מהווה 'הגלייה' מכח הצו, הגלייה נתפסת בפסיקת בתי המשפט כפגיעה החריפה יותר בחופש התנועה.

''מעבר למדרג המושגי החמור של ההגליה גורמת היא לפגיעה דה-פקטו באוטונומיה של הפרט על קביעת מרכז חייו, פגיעה מינה-וביה במרקם החברתי תרבותי רוחני של הפרט פגיעה קשה בתא המשפחתי, פגיעה מינה-וביה באורחות החיים וחופש העיסוק".

חופש העיסוק של פריסמן צפוי גם הוא להיפגע באופן ישיר היות והוא עוסק בהפקת אירועים וחלקם הלא מבוטל הוא ביו"ש, עבור ציבור המתיישבים. "צו מנהלי כנגד המערער עלול לפגוע בשמו הטוב של המערער ובכושרו התעסוקתי ולא רק אל מול המשטרה אלא גם ביחס לישובים הוותיקים ביו"ש ובכלל שיגלו בוודאי הסתייגות משיתוף פעולה בהפקת אירועים נוכח הסטטוס המנהלי אליו עלול המערער להיכנס עם הוצאת הצו".

עו"ד יאדו מציין במכתבו כי בית המשפט כבר ביטל בפסק הדין צו קודם שהוצא כנגד פריסמן. "ביהמ"ש קבע בין היתר כי הפעילות של המערער שמאופיינת בפעילויות מחאה על גבול הלגיטימי אף אם עלולה להתדרדר לאלימות אינה מתאימה לצו מנהלי שמכוון יותר כנגד פעילות אלימה יזומה.

''באופן כללי ניתן לומר כי אופי פעילות המערער לא השתנה מאז בוטל הצו הקודם ולהווה, ויש על כן בהחלטה הקודמת כדי להאיר על התוצאה המשפטית הנכונה גם לגבי הצו הנוכחי".

בפנייתו תוהה עו"ד יאדו כי הפרפרזה שהוצאה כנגד המערער בנויה ברובה על אירועים וכתבי אישום מלפני שנים לא מעטות כשש שנים לערך. "אירועים של הפרעה לשוטר או אירועים דומים שאינם מתאימים לצו מנהלי ובוודאי לא בחלוף שש שנים ובוודאי לא מאחר ומטופלים עמוק במישור הפלילי. מה גם שכל אותם אירועים אשר בגינם הוגשו כתבי אישום היו בפני בימ"ש זה אשר ביטל למרות קיומם את הצו הקודם ולא ברור מדוע ועל יסוד מה שב המשיב ומתייחס אליהם בבסיס הכוונה להוציא צו".

נוכח הפגיעה המוחשית והממשית שתיגרם באם יוצא הצו אל הפועל, וברקע ההחלטה שביטלה צו קודם נגד המערער, מבקש עו"ד יאדו להוציא צו מבוקש לעכב את ביצוע ההחלטה עד לקיום דיון.

"גם לשיטת מי שטוען שנשקף מהמערער סיכון כי אז לא מדובר ב"פצצה מתקתקת" או בסיכון מיידי שהאינטרס לפעול כנגדו אינו סובל דיחוי לצורך קיום הדיון כמבוקש בזה", כתב עו"ד יאדו.

"לפני כחצי שנה ביטל משפט הצבאי את הצו הקודם שניתן לי בדיוק על אותם דברים", אומר פריסמן, "הכל חוזר על עצמו שנית. לא נותנים לי להתארגן, הביאו לי את הצו ב-2 בצהרים ועד השעה 5 אני צריך לעזוב את הבית. הצו נחתם לפני אתמול ואפילו 24 שעות להתארגנות לא נתנו.

''יש לי משפחה עם תינוק קטן בן פחות משלושה חודשים. כמו שהם חיכו שבועיים מהשימוע, לא יקרה כלום אם יחכו עוד יום-יומיים. אם הייתי פצצה מתקתקת באמת, הייתי מקבל את הצו באופן מיידי וללא שימוע", הבהיר פריסמן.

"יש היפוך יוצרות בצבא וברשויות", אומר עו"ד יאדו. "הצבא נלחם נגד יהודים ומתקפל נגד ערבים. הגשנו תלונות נגד ערבים שניסו לרצוח ולשדוד – ואין אכיפה. כאן מוציאים צו מנהלי שני בסדרה, לאחר שקודם בוטל על ידי בית המשפט, בגלל גבב של טענות שלכל היותר עולות לכדי מחאה".

ביום א' יתקיים בבית המשפט הצבאי בעופר דיון בעניינו של פריסמן, שם יכריע בית המשפט האם לבטל את הצו המנהלי. בארגון חוננו מזכירים כי לפני מספר חודשים בוטל צו מנהלי שהוצא כנגד פריסמן, ומקווים כי כך יעשה גם הפעם.