בית המכפלה בחברון.
בית המכפלה בחברון.צילום: מיכאל דוכן

עמותת "הרחיבי מקום אוהלך" יחד עם דיירי הבית המכפלה הגישו היום עתירה לבג"ץ בדרישה להשאירם בבתים שקנו כדין.

זאת, בעקבות פרסום עמדת המדינה בשבוע שעבר שבה התנערה מזכויותיהם של דיירי בית המכפלה.

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד יצחק מירון, עו"ד אבי סגל ועו"ד דורון ניר צבי כגד מדינת ישראל, שר הביטחון, המנהל האזרחי וגופי ביטחון ואכיפה נוספים, טוענים העותרים כי "לעמדת המדינה בעניין הרישום על הבית אין בסיס חוקי כאשר החוק החל בחברון אינו מחייב רישום ראשון של נכס לשם קבלת החזקה עליו".

עוד מדגישים העותרים כי "לפני כ-5.5 שנים רכשו היהודים את הזכויות של מי שהיה בעליו של מחציתו של בניין במרחק כ-200 מ' מבית המכפלה. אילו היה מדובר בערבים מוסלמים, ההליך לא היה מתפרסם, וספק אם היה מתקיים כלל. מכיוון שהרוכשים הם יהודים, הפך תהליך הקנייה למסכת ייסורים מפלה, משפילה ובלתי חוקתית. לכאורה היה צפוי ממערכת השלטון שתיתן גיבוי מלא ומוחלט לאנשים שעשו קניין כדת וכדין. בפועל, דה פקטו, בעוד הרשות הפלסטינאית העמידה למשפט את מוכרי הבית ואף גזרה עליהם עונשים כבדים, מתאמץ המנהל האזרחי להעניש את הקונים ועושה כל מאמץ לסכל עסקה חוקית למהדרין".

בעתירה נכתב עוד כי "עד כדי כך מעוותת גישתו של המנהל האזרחי, שבעוד הוא שומר שהרוכשים האמיתיים היהודים לא יכנסו לנכס, הוא עוצם את עיניו בחזקה כשהמתנגדים הערבים פלשו לנכס וממאן לפנותם". היתר העסקה שניתן משר הביטחון בשנת 2013 מעיד על קיום העסקה וכשרותה. כמו כן, מסקנות ועדת העררים והביקורת החריפה שהוועדה הטילה על המנהל האזרחי בכל צורת התנהלותו, מעידים במקרה הטוב על רשלנות רבתי ובמקרה הרע - על הטייה חמורה ודעה קדומה פסולה. התנהגות אנשי המנהל האזרחי מעידה על מגמה שמפלה באופן בוטה את היהודים לרעה. קוראים לזה 'גזענות'".

העותרים מבקשים להשאיר אותם בבית המכפלה, וכן דורשים ניהול תקין, ראוי ולא מוטה מצדו של המנהל האזרחי בכל הנוגע להמשך רישום הבית. לטענתם, "בעניין הקביעה שהעותרת לא החזיקה את הקרקע לפחות 10 שנים – ועדת הערר קבעה שהוועדה לרישום ראשון טעתה בכך שהסתמכה על חוק עותומאני המתייחס לשטחים חקלאים ולא עירוניים".

בעתירה מאשימים הדיירים כי "הפלישה האמיתית הינה פלישת הערבים לקומה התחתונה של המבנה, תוך התעלמות מכוונת של המנהל האזרחי והפרת ההתחייבות לעותרת".

הם מוסיפים כי "למזלו של אברהם אבינו, בימיו לא היה צריך להתנהל מול המנהל האזרחי, כי אז לא הייתה שרה אמנו קבורה היום במערת המכפלה'. הרשות הפלסטינית רודפת את המוכר הערבי ואילו המנהל האזרחי רודף את הקונה היהודי. דרישה לא הגיונית של המנהל מהקונה היא להביא את המוכר לוועדה לרישום ראשון כשהוא כלוא ע"י הרשות הפלסטינית".

מתנועת 'הרחיבי מקום אהלך' המאכלסת את בית המכפלה נמסר כי "העתירה מדברת בעד עצמה. מדובר ברדיפת יהודים ובהתנהגות מגמתית ומחפירה המפלה לרעה באופן אובססיבי את היהודים ורומסת בגאווה את זכות הקניין של יהודים. התנהגות זו של המנהל האזרחי מגלה שלא מדובר בעניינים משפטיים, אלא באג'נדה פוליטית מובהקת העטופה באצטלה משפטית".

"המנהל האזרחי קבע לו יעד אסטרטגי לא לאפשר להתיישבות היהודית להתפתח. תשובתנו הברורה כנגד זה היא: נמשיך במגמת התרחבות ההתיישבות היהודית בכל מרחבי יהודה ושומרון בכלל ובקרית ארבע חברון בפרט. נמשיך לרכוש בתים ושדות על פי צו הנביא ישעיה 'הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשכי'", אומרים בתנועה.