השכר הממוצע בחודש יוני: 10,546 ש"ח

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים אפריל-יוני 2017 ב-3.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי בינואר-מרס 2017.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ז באלול תשע"ז

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

בחודש יוני 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 10,546 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

מספר משרות השכיר בחודש יוני עמד על 3.604 מיליון. הנתונים מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

בחודש יוני 2017 מכלל משרות השכיר במשק, 33.6% נמצאות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע. יתר המשרות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע

בחודשים אפריל-יוני 2017 ירד מספר משרות השכיר ב- 0.1% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 0.7% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע הנומינל. בחודשים אפריל-יוני 2017 עלה השכר הממוצע הנומינלי ב-3.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים אפריל-יוני 2017 ב-3.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017.