זוגות חד מיניים
זוגות חד מינייםצילום: אייסטוק

המדינה הגישה לבג"ץ הודעה מעדכנת באשר לעמדתה ביחס לשינוי הדין הקיים בנוגע לאימוץ על-ידי זוגות חד-מיניים.

בהודעה נאמר, כי בעקבות בחינה מחודשת עליה הורה שר העבודה והרווחה חיים כץ, הוחלט לאמץ את העמדה אשר סברה שיש לבטל את תנאי הסף הדורש זוגיות של "איש ואשתו" דווקא, תוך עמידה על כך שנדרש קשר זוגי יציב וממושך.

זאת, במסגרת הכוונה לקדם הצעת חקיקה על רקע המלצות דו"ח גרוס, לרבות ביחס לתנאי כשירות לאימוץ ומנגנוני התאמת הורים מאמצים לילד מסוים.

המדינה מציינת שלא ניתן להגיע לתוצאה זו בדרך של פרשנות החוק, כפי שדורשים העותרים, אלא יש לתקן את החוק, מה גם שמדובר בסוגיה שנוכח טיבה ומהותה המקום המתאים לדיון בה הוא בית המחוקקים. כאמור, עתה הוחלט על נקיטה בהליך לתיקון חקיקה כולל, שיתייחס גם לסוגיה זו.

כזכור, משרד הרווחה הודיע בתחילה לבג''ץ כי הוא מתנגד לאימוץ ילדים על ידי בני זוג מאותו מין. בעקבות ביקורת ציבורית התקפל המשרד והודיע כי אין בעיה עקרונית שזוגות חד מיניים יאמצו ילדים - אולם הכנסת היא הגורם שיכריע בסוגיה.