שיפור בנתוני התעסוקה באוגוסט

הירידה הגבוהה ביותר בנתוני האבטלה נרשמה בקרב תובעי הבטחת הכנסה. בנתון זה נרשמה באוגוסט ירידה של 2.7% לעומת החודש הקודם.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ט באלול תשע"ז

לשכת התעסוקה בירושלים. ארכיון
לשכת התעסוקה בירושלים. ארכיון
פלאש90

נתוני שירות התעסוקה מצביעים כי בחודש אוגוסט התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 165.3 אלף דורשי עבודה.

מספר זה מייצג ירידה של 1.2% לעומת חודש יולי בו התייצבו 167.3 אלף דורשי עבודה, כאשר מתייחסים לנתונים לאחר ניכוי התנודות העונתיות.

בחודש אוגוסט נצפו פערים משמעותיים בין נתוני המקור לבין נתונים לאחר ניכוי התנודות העונתיות. נתוני המקור מציגים כאמור עלייה במספר דורשי העבודה הפוקדים את הלשכות, עלייה שהיא רגילה לחודש זה עקב תופעת מפוטרי קיץ.

עם זאת, עלייה זו נמוכה מבשנים קודמות, דבר שמראה על מגמה כללית של שיפור במצב התעסוקה.

הירידה הגבוהה ביותר בנתוני האבטלה נרשמה בקרב תובעי הבטחת הכנסה כאשר בחודש אוגוסט נרשמה ירידה של 2.7% לעומת החודש הקודם: מ- 77.7 אלף ל- 75.6 אלף דורשי עבודה.

לדברי בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה, "נתוני שירות התעסוקה מצביעים על המשך שיפור במגמות התעסוקה במשק, ובעיקר בולטת הירידה במספר תובעי הבטחת הכנסה, שנמנים על האוכלוסייה הענייה ביותר במשק".

בחודש אוגוסט 2017 עמד מספר המפוטרים והמתפטרים החדשים על 19.8 אלף איש ואישה. מספר זה מהווה ירידה של כ- 3.1% ביחס לחודש יולי בו עמד מספר המפוטרים והמתפטרים על כ-20.4 אלף איש ואשה. בהסתכלות על אוכלוסיית המפוטרים בלבד נראה שבחודש יולי מספר המפוטרים עמד על 12.0 אלף איש ואישה, ירידה של 6.2% לעומת החודש הקודם, יולי 2017.

בחודש אוגוסט 2017 עמד מספר תובעי אבטלה שאינם אקדמאים על 68.9 אלף איש ואישה, ירידה של 0.2% לעומת חודש יולי בו עמד מספר תובעי אבטלה לא אקדמאים על 69.1 אלף איש ואישה. מספר תובעי אבטלה אקדמאים עמד בחודש אוגוסט 2017 על 19.8 אלף איש ואישה, ירידה של 1.0% לעומת חודש יולי בו עמד מספר תובעי אבטלה אקדמאים על 20 אלף איש ואישה.

בחודש אוגוסט 2017 עמד מספר תובעי הבטחת הכנסה על 75.6 אלף איש ואישה. מספר זה מהווה ירידה של 2.7% ביחס למספר תובעי הבטחת הכנסה בחודש יולי. מספר תובעי הבטחת הכנסה בוותק של מעל 270 יום בשנה האחרונה ירד ב- 1%, מ-48.9 אלף איש ואישה ביוני לכ-48.4 אלף איש ואישה בחודש אוגוסט.