אילוסטרציה
אילוסטרציהIstock

ארגון ה-OECD פרסם בצהריים את הדו"ח השנתי של הארגון המשווה בין מערכות החינוך במדינות החברות בו.

על פי הדו"ח, אוכלוסיית ישראל היא מהמשכילות בין מדינות הארגון. שיעור הישראלים שלא סיימו תיכון הינו נמוך למדי: 13.2 אחוזים, זאת לעומת 21.9 אחוזים בממוצע ה-OECD.

ישראל נמצאת במקום שלישי בשיעור בעלי ההשכלה הגבוהה לאחר קנדה ויפן, שיעור שהולך ועולה ען השנים. מ- 44 אחוזים בעלי השכלה גבוהה בשנת 2008 ל- 49.9 אחוזים בשנת 2016. השיעור הממוצע במדינות OECD עמד ב-2016 על 35.5%.

מהדו"ח עולה עוד כי מורה בישראל מרוויח יותר לשעת עבודה מאשר מורה ממוצע במדינות OECD בין 12% ל-45% יותר.

שכר המורים בישראל ביחס לבעלי השכלה דומה מכלל המקצועות לרוב גבוה יותר.

ההוצאה הלאומית עבור חינוך בישראל ביחס לתוצר הלאומי עומדת על 6.6% לעומת 5.8% בממוצע ה- OECD.

ישראל דורגה במקום השני עם שיעור הגידול הגבוה ביותר על ההוצאה לחינוך, 26% לעומת 4% בממוצע ה- OECD. עם זאת, יחס ההוצאה הדולרית לתלמיד נמוכה מזו של ה- OECD, כ- 7,800 לעומת כ- 10,800 ב- OECD.

בעקבות רפורמת "אופק חדש" המורים בחינוך היסודי נוכחים יותר בבית הספר ומלמדים יותר ממורה ב- OECD לעומת זאת בחינוך העל יסודי מורה נוכח פחות ומלמד פחות, משום שרפורמת עוז לתמורה טרם הוחלה על כלל המורים.

הכיתות בישראל צפופות יותר – 26.8 ממוצע תלמידים בכיתה לעומת 21.1 ממוצע ב - OECD. בישראל, המורים צעירים יותר: כ- 50% מהמורים הם עד גיל 39 לעומת כ- 40% ב- OECD.