הדיון במשרד המשפטים
הדיון במשרד המשפטים צילום: דוברות

שרת המשפטים איילת שקד אשר מקדמת בחינה מחודשת של נוהל קיצור תקופת מאסר לקטינים, כינסה הבוקר (רביעי) ישיבה בנושא בהשתתפות גורמים מהרשות לשיקום האסיר, ועדת השחרורים, מערכת בתי המשפט ונציגים מהמשטרה וממשרדי הממשלה.

כיום ניתן לשחרר קטינים ממאסר אחרי ריצוי שני שליש מתקופת העונש. השרה ביקשה לבחון את האפשרות לשחררם לאחר מחצית מתקופת מאסרם, לאור נתונים המעידים על כך ש-75% מבני הנוער חוזרים לכלא לעומת 40% מהבגירים, וכן בעקבות הצעת החוק הפרטית שהגיש ח"כ דב חנין בנושא.

נציגי הרשות לשיקום האסיר וגורמים נוספים העלו טענה כי קיצור זמן תקופת המאסר לחצי יהווה תמריץ לקטינים להשתתף בתכניות שיקום, בעוד שכיום התמריץ כמעט ואינו קיים.

כאשר קטין משתחרר לאחר ריצוי שני שליש מזמן מאסרו, נותרו לו מספר חודשים ספורים בלבד, ופעמים רבות הקטין יעדיף להישאר בכלא אותו הוא מכיר, מאשר לעבור לתכנית שיקומית. גורמי המקצוע טענו כי כאשר תקופת השחרור המוקדם על תנאי תתארך, בהתאמה יעלה התמריץ להשתתף בתכניות שיקומיות שיכינו את הקטין לחיי קהילה, ויהיו אפקטיביים יותר עבורו ועבור החברה במניעת חזרתו לכלא.

הפגישה שנערכה היום היא חלק מהליך רחב יותר שמבקשת שקד לבחון בנושא טיפול ושיקום קטינים בכלא. נזכיר כי החל מינואר 2018 יפעלו ועדות שחרור ייעודיות בראשות שופטי נוער.

בסוף הפגישה הכריזה השרה שקד על הקמת צוות ייעודי עם נציגי הגורמים השונים, ובראשות אנשי משרד המשפטים, אשר ייבחן בין היתר יצירת רצף טיפולי ומסגרות שיקומיות לקטינים היוצאים מהכלא, יצירת תכניות שיקום מהירות יותר לשלבים מוקדמים יותר במאסר, בחינה מחודשת של הגדרת "קטין" בחוק, ככזה שכולל גם "בוגר צעיר", בעקבות שינויים חברתיים ועוד.

"עם כניסתה של שנה חדשה, המסמלת ביהדות אפשרות לפתוח דף חדש ונקי, קיימתי דיון בסוגיית קיצור תקופת המאסר לקטינים. אני מאמינה כי הארכת תקופת השחרור ושימת דגש על שיקום הקטין מהווה רווח נקי גם עבור הנערים עצמם הזוכים להזדמנות נוספת, וגם לנו כחברה המצליחה לחזור ולקלוט בתוכה את אותם הנערים ולא מוותרת עליהם", אמרה שקד.