את הסיפורים מלווים קטעי נגינה ושירה של דוד ליטקה ולהקתו.