פתח לנו אוצרות שמיים
פתח לנו אוצרות שמיים צילום: שאטרסטוק

אנא ממך מלכי ואלוקיי. השולט בכיפה. המולך על השמים והארץ. הזן והמפרנס מקרני ראמים ועד ביצי כינים. הטוב והמיטיב. החנון. הרחום. הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה. הפוקח עיוורים. הזוקף כפופים. המתיר אסורים. הרופא חולים. המפענח נעלמים.

אנא ממך הרואה לסוף דבר בראשיתו. החומל על עולמו. הדן יחידי. האחד. היחיד. הנוטה שמים כיריעה. הלובש רחמים. היושב על כיסא מלך רם ונישא. העונה בעת צרה. המשכיל אל דל. החופש כל חדרי בטן.

אבקת רחמים

אנא ממך אבי שבשמים. פותח שערים. חי העולמים. אתה שבוודאי אוהב אותי בתוך כל שאר ברואיך שבראת בחכמה. אתה שנמצא שם תמיד. שלא ישן ולא נרדם. לא הולך. לא נוטש. לא מחליף דתו. אתה שלא בא בטרוניה. אתה המשגיח. שומר ישראל. אתה הבוחר בעמו באהבה.

עשה שתהיה השנה הזאת שנה טובה. פזר את אבקת הרחמים שלך על פצעינו השותתים. תן שיעלו ארוכה. תן שייגמרו הכאבים. תן לנו טוב גדול. שמימי. גורף. שרואים בעיניים. שממששים בידיים. טוב שאי אפשר להכחישו.

תן שלום בעולם. תן שבע. תן ברכה והצלחה.

בעלייה ובירידה

תן לנו לדעת אותך בכל רגע ורגע. תן לנו שלא נשכח אותך. תן שלא תחטוף אותנו תנומה. תן שלא תבלע אותנו מצולה. תן שלא תטרוף אותנו השעה. תן שנזכור אותך תמיד. בעלייה ובירידה. ברצוא ובשוב. למעלה ולמטה. בהצלחות כמו בכישלונות. בכבוד כמו בביזיונות. ביום כמו בלילה. במחשכים כמו באור הזרקורים. לבד כמו מול בשר ודם. בסתר ובגלוי.

תן לנו שנה של אמונה שלמה. של ניסים יומיומיים קטנים והשגחה פרטית גדולה. תן לנו להיות בשלמות מה שהתכוונת שנהיה כשבראת אותנו. כשלחשת על אוזננו "תן דעתך שלא תחריב את עולמי". תן לנו לצאת מן הגלות. למאוס בחורבן. לרצות עולם טוב יותר ולפעול להפוך אותו לשכזה. תן לנו לאחוז את הרגע. לחיות במלוא החיות. לפרוס את כנפינו מלוא המוטה, ולא להיבהל מעצמנו. תן לנו שלא נפחד להמריא ולעוף. תן לנו שנדע לנחות. תן לנו לשגשג בכל תחום ובכל מובן. תן לאהבה לנצח. בתוך נפשנו. בינינו לבין עצמנו. בין אדם לחברו. בין איש לאשתו. בין אם לבנותיה. בין אב לילדיו. בין עם לשכניו. בין זאב לכבש. בין נמר לגדי ירבץ.

התחלה חדשה

פתח לנו אוצרות שמים. שפע ברכה מבריכה עליונה. מארונות המטבח עד חדרי הלב. מלא אסמינו גם ברוח גם בגשם. שלא נרעב. שלא נפחד. שלא נאבד. שלא נשמע עוד פגע. שלא נדע עוד צער.

תן לבודדים למצוא את שאהבה נפשם. תן למחובקים להיות ראויים למתנת הקרבה. תן בלבנו בינה להבין ולהשכיל. לשמוע. ללמוד וללמד. לשמור ולעשות. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.

תן שיפרחו במלואם הפרחים. תן שירדו בעתם הגשמים. תן שיגדלו בשמחה הילדים. תן שיחכימו בנחת הזקנים.

וסלח לנו על כל אשר פשענו. נגד עצמנו ונגדך. נגד צלם אלוקים אשר בנו. נגד החלקיק האלוקי שנמצא בכל תא. נגד נשמתנו הקדושה שמכיסא כבוד חוצבה. סלח לנו אבינו. מחל לנו מלכנו. זכור כי עפר אנחנו. ותן לנו התחלה חדשה.

פורסם בפנימה

לרכישת מנוי