נאור מתקשה להשיב על העתירה נגדה

נשיאת העליון הגישה את תשובתה לעתירה שדורשת לבטל את הנחייתה האוסרת על שופטים להיפגש עם יו"ר לשכת עורכי הדין ועם נבחרי ציבור.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ז' בתשרי תשע"ח

מרים נאור
מרים נאור
צילום: Yossi Zamir/Flash90

נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור הגישה לבית המשפט את תשובתה לעתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה שדרשה את ביטול הנחייתה לשופטים מכיוון שנמסרה בחוסר סמכות.

לאחרונה הנחתה הנשיאה נאור את כלל השופטים שלא להיפגש עם יו"ר לשכת עורכי הדין או מי מטעמו וכן שלא להיפגש עם נבחרי ציבור. התנועה למשילות ודמוקרטיה טענה כי הנחייה זו ניתנה בחוסר סמכות ועתרה לבג"ץ בדרישה לקבוע כי היא בטלה.

כעת נשיאת בית המשפט העליון השיבה באמצעות פרקליטות המדינה לעתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה, והיא מבקשת מהשופטים לדחות את עתירת התנועה.

לטענתה "סמכותה של נשיאת בית המשפט העליון לקבוע הנחיות אינה מוגבלת כנטען על ידי העותרים אלא סמכותה מתפרשת גם על קביעת הנחיות בנושאים מינהליים הנלווים לשפיטה אשר נועדו לשמור על מערכת שפיטה עצמאית וא-פוליטית".

מנגד טוענת נאור כי "ספק אם הנחיית המשיבה עולה כדי הנחיה מנהלית אך אף אם כן כך הדבר – אין מדובר בהנחיה מנהלית המחויבת כתב ופרסום". לגופה של הנחייה כותבת מרים נאור לשופטי בג"ץ כי "תכליתה (של ההנחיה) לשמור על עצמאותה ואי תלותה של מערכת המשפט ולהגן עליה מפני פוליטיזציה, ואין בה משום פגיעה בלתי מידתית בגורם כלשהו. לפיכך ההנחיה היא סבירה, עניינית ואף מתבקשת, והיא אינה מגלה כל עילה להתערבות שיפוטית".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה דוחים את תשובתה של נשיאת העליון לעתירה ואומרים כי היא לא הצליחה להצביע על כל מקור המקנה לה סמכות לפעול באופן עצמאי ולהנחות שופטים הנחיות מהסוג הזה.

עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה, אומר כי "כתב התשובה שהוגש כולל מלל רב ומושגים עמומים כמו 'סמכות טבועה' או 'עצמאות ואי תלות', אולם אין בה הפנייה לסעיף חוק, לתקנה, או אפילו לפסיקה, המקנה לנשיאת בית המשפט העליון סמכות להוציא הנחייה שכזו לשופטים".

לדבריו "חשוב לזכור שההנחיה פוגעת בזכויות של השופטים, כדוגמת חופש הביטוי והזכות לפרטיות ולחירות, ולפגיעה כזו נדרשת הסמכה מפורשת בחקיקה, דבר שלא בא זכרו בתגובת המדינה"

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי "יש לקוות שבית המשפט העליון ידרוש מנשיאת העליון לעמוד באותם סטנדרטים שנדרשים מכל רשות שלטונית אחרת" ומזהירים כי אם בית המשפט יקבע כי עקרון שלטון החוק אינו חל על השופטים, אמון הציבור בבית המשפט העליון ובמערכת המשפט בכללותה, ייפגע.