שופר בצה"ל
שופר בצה"לצילום: דובר צה"ל

הרבנות הצבאית הפיצה תפילה מיוחדת ללוחמי צה''ל שנאלצים לאכול ביום הכיפורים כדי לקחת חלק בפעילות מבצעית ובשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.

מי שחיבר את התפילה הוא סרן הרב אודי שוורץ, ראש לשכת הרב הראשי לצה''ל.

נוסח התפילה: ''הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות אכילה ושתיה ביום הכיפורים, כמו שכתבת בתורתך 'ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ה'. ובכוח אכילתי ושתייתי אעמוד איתן על משמר ארצנו וערי א-לוהינו. ובזכות קיום מצווה זו תחתום אותי ואת כל עמך ישראל לחיים טובים וארוכים ולשלום. אמן וכן יהי רצון".

נציין כי לקראת יום הכיפורים הפיצה הרבנות הצבאית הנחיות הלכתיות מפורטות לבעלי התפקידים השונים בנושא אכילה ושתייה בצום. ככלל, פעילות מבצעית אקטיבית מתירה אכילה ושתיה במהלך הצום, שכן זהו מצב של פיקוח נפש.

על פי ההנחיות - במקרה של היתר אכילה יש לאכול ולשתות 'לשיעורין', דהיינו כמות מצומצמת מאד בהפסקות קצובות. (שתיית כ 40 מ"ל מים, שיעור נפח פקק מימיה, ואכילת כ 30 סמ"ק מזון, שיעור תכולת קופסת גפרורים, בכל 9 דק'). שתייה ואכילה באופן זה, על אף שהינן אסורות מן התורה, חיובם קל יותר, לפיכך הנאלצים לאכול ולשתות בצום יעדיפו לנהוג כך.

על מנת להקל על החיילים במדידת שיעור השתייה האמור לעיל, מנפקת הרבנות הצבאית לכל נצרך שקיות 'מים לשיעורין' מוכנות מראש לאדם ממוצע, ושתייתן באופן האמור מאפשרת לבצע משימות ביטחוניות הכרחיות בשעות הצום.

ברבנות מציעים להיוועץ טרם הצום ברב היחידה על מנת לקבוע את מסגרת ההיתר בהתאם לתפקיד ולרמת הכוננות הנדרשת.