הרב יואל קטן
הרב יואל קטן צילום: אתר ישיבה

בראשית.

סיפורן של התחלות.

יונתן גרוסמן.

ראשון לציון,

ידיעות ספרים והוצאת תבונות, תשע"ז. 399 עמ'

(info@ybook.co.il)

הספר הקודם שלו עסק בסיפורי אברהם אבינו, והכרך הזה מקדים אותו ועוסק בסיפורי הבריאה, שהפשט בהם מועט.

בפרקים א'-י"א מסופרים דברים החורגים לגמרי מהמציאות הרגילה המוכרת לנו, אך בדרך כלל הכתוב לא מציין את העובדה הזאת, וזה המיוחד כאן. למרות הגישה המחקרית-מדעית, המחבר מנסה להיזהר שלא להשוות ולקשר בין מיתוסים עתיקים של אומות העולם ובין, להבדיל, סיפורי התורה הקדושה, ובידע הרחב שלו וכושר ההסברה שלו הוא יחדש הרבה דברים לקוראי הספר. אולם הגבולות לא תמיד ברורים, והנשמה התורנית לא תמיד תרווה נחת, גם לא מריבוי הבאות החוקרים שאין קדושת התורה בראש מעייניהם.

הרבה התחלות בפרקים אלו: יצירת העולם והקשר בין האדם לבורא העולם, החטא הראשון והכישלון האנושי הראשון, תחילת קיום העמים והגבולות והתרבויות ועוד, עולמות מלאים שפרופ' גרוסמן מנסה לגלות את סודותיהם.

***

היכון לקראת אלוקיך יעקב.

הכנה לתפילה.

מהדורה מורחבת ומתוקנת.

יעקב חזן.

פתח תקווה, תשע"ז. 134 עמ'

(jacovha5@gmail.com)

מי אינו מעוניין שתפילתו תתקבל? התפילה אינה ח"ו טקס שצריך להעביר אותו, אלא דו-שיח בין האדם לבוראו, שבו יש מקום לתפילות קבועות ולתפילות פרטיות, לדברים העומדים ברומו של עולם וגם לדברים הנמצאים רק בראשו של האדם.

כדי שתפילותינו תתקבלנה צריך להיזהר מהדברים המעכבים את התפילה המפורטים ומפורשים בפוסקים, עניינים טכניים כידיים נקיות (לפני כל תפילה וברכה יש לוודא שהידיים נקיות), ומקום מתאים לתפילה (שאין בו ריח לא נעים למשל), ולבוש ראוי ומכובד, וכן להתרחק מדברים המפריעים לכוונה. כל זה מפורט בספרון מתוקן ומכובד שניתן להשיגו אצל המחבר, עם פירוט והבדלה בין מצבי דיעבד שונים, כדי שעבודת ה' שלנו, התפילה, תירצה לפני שוכן מרום. ותקבל ברחמים וברצון את תפילתנו.

***

אני קהלת.

מקהֵלת קולות בדמות אחת.

יואל בן-נון ויעקב מדן.

אלון שבות,

ישיבת הר עציון והוצאת מגיד, תשע"ז. טז+202 עמ'

(02-6330530)

הרב יואל בן-נון ייסד בזמנו את המרכז לתנ"ך בישיבת הר עציון, והצליח להקים דור של תלמידים שהעמיקו והרחיבו את לימוד התנ"ך בישיבות ההסדר ובמדרשות, בשילוב פשט וריאליה וניתוחים ספרותיים-מדעיים, מה שהביא בזמנו לפולמוס "תנ"ך בגובה העיניים".

בספר זה הוא מצרף אליו את אחד מתלמידיו הבכירים, הרב יעקב מדן שמשמש כעת כאחד מראשי ישיבת הר עציון, ושניהם מציגים לפנינו את ניתוחיהם לאחד הספרים הקשים בתנ"ך, כה קשה עד שביקשו חכמים בזמנם לגונזו. הם מיישבים את הסתירות העצומות בספר, מתוך הנחה (שכבר כתבוה כמה מפרשים) שמוצגים בו למעשה כמה דוברים, או כמה קולות של דמות אחת, והסתירות הן למעשה אמירות שונות ודעות שונות שלא באו אלא כדי להתמודד עם האחרות. הרב בן-נון עוד מרחיק וקובע שהספר בנוי כעין יצירה תיאטרונית, שמתארת באופן ספרותי את התחבטויות שלמה בסוף ימיו למי מבניו עליו להעביר את שרביט המלוכה.

כל אחד מהמאמרים בספר מאת שני המחברים עומד בפני עצמו, אך הם מהווים יחד יצירה מיוחדת עם מבט לא-מקובל על ספר חשוב זה, ומציינים בין השאר את הקשר שלו לחג הסוכות.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com