מחלקת הווקף (ההקדש האסלאמי) בירושלים, הכפופה למשרד הווקף הירדני, מגנה את החלטת משטרת ירושלים למנוע מערבים לשחק כדורגל ברחבת הר הבית, מסגד אל-אקצה.

בהודעה שפרסמה ציינה מחלקת הווקף כי היא אינה מכירה בסמכות של "בתי המשפט הציוניים" להתערב בענייני מסגד אל-אקצה, ואשר על כן היא מסרבת להיענות לזימונים ששלחו בתי המשפט לדון בתביעות שהוגשו נגדה.

"אנו מדגישים פעם אחר פעם, כי המסגד (אל-אקצה) ששטחו 144 דונם הוא מסגד אסלאמי השייך למוסלמים בלבד, ואין זכות לגורם ישראלי כלשהו בין אם הוא ממשלתי או משפטי להתערב בענייני המסגד הזה", נכתב בהודעת מחלקת הווקף.

"איננו מכירים בכל החלטה משפטית או החלטות חוקיות מטעם בתי המשפט הישראליים, ואלה אינן מחייבות את המוסלמים ואת מחלקת הווקף האסלאמית. כמו כן איננו מכירים בריבונות החוק הישראלי על מסגד אל-אקצה", הבהירו אנשי הווקף.

כזכור, היועץ המשפטי של מחוז ירושלים במשטרה, הבטיח לחדד בפני השוטרים המשרתים בהר הבית את הנהלים האוסרים משחקי כדורגל בשטח ההר.

הדברים נכתבו במכתב שנשלח לעו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, שהלין על משחקי הכדור של נערים מוסלמים בשטח הר הבית.

"בעקבות פנייתך שב וחודד הנושא בפני שוטרי יחידת הר הבית", נאמר במכתבו של יועמ"ש מחוז ירושלים סנ"צ עו"ד מיכאל פרנקנבורג.

על פי פסיקת בג"צ, אסורים משחקי כדור בשטח הר הבית מפני שהם פוגעים בקדושת המקום. זאת למעט, כפי שציינה המשטרה בתגובתה, השטחים הסמוכים לבתי הספר המוסלמים בהר הבית, בהם הותר המשחק.

לפני כחודש, הבחינו עולים יהודים להר הבית כי משחקי הכדור התפרשו מאזור בתי הספר אל כלל הרחבה. פניותיהם אל השוטרים המלווים בהר לא נענו, ולכן הם פנו לעו"ד בלייכר, אשר פנה אל משטרת ירושלים במכתב, ובו דרש "לעשות כל מאמץ על מנת למנוע הישנות של מקרים כאלה, בדרך של העמדה לדין של האנשים המחללים את המקום, או למצער החרמת הכדור בו משחקים".

במכתבו ציין כי מעשים אלו הם עבירה על חוק המקומות הקדושים, שהעונש המרבי עליהם הוא שבע שנות מאסר. גם בג"צ, כאמור, הורה כי יש לאכוף את שמירת קדושת המקום ולמנוע התנהגויות מבזות כגון משחק כדורגל או פיקניקים. "התנהלות זו גורמת לחילול המקום הקדוש ופגיעה ברגשות העולים להר הבית וברגשות כל מאמין", כתב.

כאמור, המשטרה קיבלה את הטענות והתחייבה לחדד את הנהלים ולמנוע הישנות מקרים כאלו. בתגובה לדברים אמר עו"ד בלייכר: "אנו מקוים שמכאן והלאה המשטרה תפעל בנחישות גם בעניין הזה של שמירה על קדושת הר הבית מפני חילול המקום ע"י הערבים".