הבית היהודי
הבית היהודי צילום: Yonatan Sindel/Flash90

בהתקדש חג הסוכות, כולנו זוכרים את משמעותם של ארבעת המינים, הקשורים באגודה אחת ומהווים משל לכל חלקי עם ישראל, המאוגדים יחדיו – לומדי התורה ואלה הלומדים דברים אחרים, עושי המעשים הטובים ואלה שאינם נוהגים כך. אין החג שלם ללא ארבעתם יחד תחת סכך אחד.

הבית היהודי, בעידן הרחבת השורות, הוא בדיוק סוכה כזו, שבה יש מקום לכולם – אתרוגים ולולבים, הדסים וערבות. חלפה התקופה שבה היה הבית סוכתם של אתרוגים בלבד, המתמקדים בעשייתם בעולם התורה, ואינם ערים תמיד לצרכיו של עם ישראל כולו – עם שמעסיקים אותו ענייני בטחון וכלכלה, ענייני חברה ומשפט, ענייני איכות חיים ואיכות סביבה.

כיום, מבינים רוב אנשי הבית היהודי, כי לא ניתן עוד להסתגר באוהלה של תורה בלבד, וכי יש להמשיך בתהליך החשוב של פריצת גבולות המגזר ומתן מענה לענייניו של הציבור כולו. רק כך ניתן לקרב אלינו ואל ערכינו את אותו ציבור גדול וחיובי, השואף לחיים טובים יותר בארצנו מולדתנו (חובבי "הקוטג' הזול בברלין" הם מיעוט שולי בקרב הצעירים), ולבסס את מקומנו בהנהגת המדינה.

רוב הציבור הזה מחובר, או שניתן לחברו, לערכי הציונות הדתית, גם אם לאחר הקידוש וסעודת השבת הוא נוסע לקולנוע או לדיסקוטק. חשובה מאד עמדתנו העקרונית בעד שמירת השבת במרחב הציבורי, כפי שבוטאה בקול ברור בוועידה הרעיונית של הבית היהודי שהתקיימה בשבוע שעבר, אך חשוב גם להבהיר לאותו ציבור רחב ואהוב – ואכן גם דברים אלה נשמעו בוועידה – כי אין בכוונתנו לכפות על איש אורח חיים כלשהו במרחב הפרטי. הבית היהודי הוא הבית של כל עם ישראל – בני עקיבא ובני הדיסקוטקים, כמאמר השיר המפורסם "לחיי העם הזה".

בחג הסוכות הזה, וגם לאחריו, כולנו אגודה אחת, וביחד נבנה בית ערכי, רחב ומנצח!

חג סוכות שמח ומאחד, מההדס שלכם, שפחות חזק בלימוד תורה, אך משתדל לעשות מעשים טובים, עודד סושרד.

הכותב הוא יו"ר פורום 'מרחיבים שורות' בבית היהודי ומועמד לרשימת הבית היהודי לכנסת.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו