אריה דרעי
אריה דרעיPhoto by Tomer Neuberg/FLASH90

המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל עתרה לבג"ץ נגד שר הפנים אריה דרעי ומנכ"ל המשרד מרדכי כהן על התנהלותם בהקמת וועדת גבולות חדשה ליישוב צור יצחק, פחות משנה לאחר שאימצו את המלצות הוועדה הראשונה.

"עולה חשד כבד כי מאחורי הדברים עומדים שיקולים זרים, פוליטיים ולמותר לציין, גם פסולים". נטען בעתירה.

בימים אלה בוחן משרד הפנים את אפשרות איחודם של המועצה המקומית כוכב יאיר-מור יגאל עם היישוב צור יצחק, יישוב קהילתי עירוני השייך היום למועצה האזורית דרום השרון. אלא שלא ברור מדוע הדבר נעשה, מאחר ולפני שנה בדיוק הקים משרד הפנים וועדה שתבחן את הנושא וקיבל את המלצותיה שלא לאחד בין היישובים.

על ההמלצה חתם שר הפנים אריה דרעי. למרות זאת, ובניגוד להמלצת משרד הפנים עצמו, הקים המשרד לפני מספר חודשים ועדת גבולות נוספת שתבחן את אותו הנושא בדיוק.

במועצת כוכב יאיר-צור יגאל אומרים כי "התנהלות משרד הפנים מעוררת תהיות רבות המעוררות חשד להתנהלות משיקולים זרים ולא ענייניים. הזיגזג של משרד הפנים לא הסתיים בפעולה המנוגדת להמלצתו שלו עצמו. בשבועות האחרונים, בעת התכנסותה של וועדת הגבולות החדשה שינה שוב משרד הפנים את המלצתו מקצה לקצה תוך התערבות בוטה של מנכ"ל המשרד".

במסגרת התכנסות הוועדה החדשה בתאריך ה 8 באוגוסט, הודיעה ממונה רשויות המקומיות מחוז מרכז במשרד הפנים כי עמדת המחוז היא נגד איחוד של כוכב יאיר צור יגאל עם צור יצחק ומסרה לוועדה את התנגדות המחוז לאיחוד והמלצתו להשאיר את צור יצחק תחת מועצה אזורית דרום השרון.

"אפשר להגיד שזו וועדה די נדירה, שבראייה העתידית פה, כל הרשויות רוצות את אותו דבר. כל החלופות, כל השלוש הן די קשות לעיכול, אבל אין חולק שדרום השרון השקיעה ועדיין משקיעה הרבה מאוד בהקמה של היישוב הזה, ובתחזוק שלו, ובאמת יש לה , לצור יצחק משקל רב בתוך המועצה, אולי לא פרופורציונאלי. אנחנו רואים את כל הדברים האלה... כרגע אנחנו לא רואים שהוא יכול לעמוד בפני עצמו ולכן, העמדה שלנו היא שכרגע נכון להשאיר אותו עדיין במועצה האזורית", אמרה הממונה.

זמן קצר אחר כך, בתאריך ה 25 בספטמבר,שינה לפתע המחוז את דעתו וטען כי הוא למעשה תומך באיחוד.

השינוי הקיצוני בעמדת משרד הפנים בטווח זמן קצר כל כך הוביל להגשת העתירה בה נטען כי "לפי מיטב ההערכה, הפגמים המנהליים הרבים במינוי הועדה השנייה, בהענקת סמכויותיה המפורטים בעתירה זו וממילא צירופם כולם יחד, אין יסודם במקריות תמימה או ברצף אקראי של טעויות".

"הוועדה השנייה הוקמה לבקשתו של מישהו המבקש להוציא את צור יצחק מתחומי המועצה האזורית דרום השרון בכל מחיר. כך נוצרת התחושה כי התוצאה ידועה מראש והועדה היא כסות מוחלטת שהתקבלה זה מכבר וכל תכליתה הוא רצון מקימיה לשנות בכוח השררה, בלי הצדקה ובשל שיקולים זרים את המלצות הוועדה הראשונה. נראה כי בשל טעמים אלקטוראליים הופעלו מנופי לחץ להקמת הוועדה השנייה ולפעילותה באופן נמרץ כך שבבחירות 2018 תושבי צור יצחק לא יכללו בספר הבוחרים של דרום השרון. הצטברות המעשים החריגים כמתואר לעיל מעלה חשד כבד כי מאחורי הדברים עומדים שיקולים זרים, פוליטיים ולמותר לציין, גם פסולים", נטען בעתירה.

המועצה גם מבקשת המועצה מבג"ץ לתת צו ביניים ולמנוע מהוועדה הגאוגרפית של משרד הפנים להמשיך את פעילותה עד למתן פסק דין בעניין.