בנק ישראל: מודעים פחות, משלמים יותר

על פי הסקר, קיימת מודעות פחותה למבצעים שעורכת המדינה בקרב אנשים שאינם מגדירים את עצמם כמבינים בכלכלה וגם אצל בלתי מועסקים.

חיים לב - ערוץ 7 , כ"ה בתשרי תשע"ח

בנק ישראל: מודעים פחות, משלמים יותר -ערוץ 7
חוסר מודעות פיננסית. אילוסטרציה
צילום: פלאש 90

סקר אינטרנטי שבוצע בבנק ישראל בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה מצא מוּדעוּת פחותה למבצעים הרגולטוריים בקרב אנשים בעלי אוריינות פיננסית נמוכה, חסרי ביטחון בידע שלהם לגבי הפנסיה ובלתי מועסקים.

הרקע למחקר הוא רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בחיסכון הפנסיוני בישראל, רפורמות שכתוצאה מהן עברה האחריות על החיסכון לחוסכים עצמם.

"מדובר באחריות להחלטות מורכבות ובעלות השפעות דרמטיות על רווחתם. הרגולטורים שמו דגש על שקיפותו ונגישותו של המידע הרלוונטי במטרה לאפשר לחוסכים לקבל את ההחלטות באופן מושכל, וההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת להם להעביר לציבור מידע מצרפי בדרך ישירה – למשל באמצעות פורטלים אינטרנטיים", הסבירו בבנק ישראל.

לנוכח זאת התעוררה השאלה אם העברת האחריות והשימוש המוגבר בטכנולוגיה מיטיבות עם כלל האוכלוסייה במידה שווה? במילים אחרות, האם יש מגזרים שאינם מגיבים לרגולציה ואינם נהנים מחלק מההטבות שהמחוקק התכוון אליהן?

שאלה זו ניצבה במוקד מחקר שערכו פרופ’ אורלי שדה מהאוניברסיטה העברית ומאיה הרן-רוזן מחטיבת המחקר בבנק ישראל, וכדי לבדוק אותה התמקדו החוקרות במקרה מבחן – רגולציית "הר הכסף".

במהלך 2013 יצא אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במבצע שמטרתו לעודד אנשים בעלי חסכונות בלתי פעילים למשוך אותם או לאחד אותם עם חשבונות פעילים, היות שחסכונות אלה עלולים להפוך בקלות לכספים אבודים ולהיוותר בגופים המוסדיים.

במסגרת המבצע העלה האגף ממשק לאיתור כספים בלתי פעילים והשיק ברדיו ובטלוויזיה מסע פרסום שכותרתו "הר הכסף". בשנת 2014 נוספה לכך הוראת שעה שמאפשרת למשוך מקופות הגמל ללא מס חסכונות בלתי פעילים שסכומם מגיע עד 7,000 ש"ח. ההוראה נועדה לאפשר למשוך את הכספים לפני שדמי ניהול מינימליים ייכנסו לתוקף (בינואר 2015), שכן אלה עלולים לכלות את החסכונות עם הזמן.

המחקר בוחן מהם מאפייני האוכלוסיות ששמעו על הרגולציה או נקטו פעולה בעקבות החשיפה אליה. הוא מוצא כי חרף מאמצי המדינה רוב החשבונות הבלתי פעילים לא נמשכו, וכי לא כל האוכלוסיות נחשפו לרגולציה במידה זהה. מידע מאחת מקופות הגמל מעיד כי החוסכים שמשכו כספים מחשבונות קטנים גרים במרכז הארץ, בערים בעלות ציונים גבוהים במדדים סוציו-אקונומיים, והם מבוגרים מהחוסכים שלא משכו כספים.