בירושלים השכירים מרוויחים פחות

נתוני המוסד לביטוח לאומי חושפים היכן הרוויחו השכירים יותר בשנת 2015 והיכן השכר היה נמוך אפילו מתחת לקו המינימום.

ערוץ 7 , כ"ז בתשרי תשע"ח

כמה הרוויחו השכירים?
כמה הרוויחו השכירים?
Istock

מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי מפרסם סקר על שכר והכנסה מעבודה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים לשנת 2015.

הסקר מבוסס על דיווחי המעסיקים למס הכנסה ועל ההכנסות הסופיות של העצמאים.

בשנת 2015 היו רשומים בקובצי המוסד לביטוח לאומי כ-3.96 מיליון מבוטחים שעובדים, מהם כ-3.65 מיליון שכירים, כ-260.9 אלף עצמאיים וכ-49.7 אלף עובדים שהיו גם שכירים וגם עצמאים במהלך השנה.

השכר הממוצע לחודש עבודה של השכירים ב-2015 היה 10,418 שקלים, גידול נומינאלי של כ-4.8% לעומת השנה הקודמת. שכר הנשים לחודש עבודה (8,316 שקלים) היה נמוך בכ-32.9% מהשכר הממוצע של הגברים (12,400 שקלים).

נמצא שמבין הערים הגדולות (יותר מ-200,000 תושבים), ירושלים נמצאת בתחתית הרשימה עם שכר ממוצע לחודש עבודה בשיעור של כ-82.1% מהשכר הממוצע במשק. באשדוד, באר-שבע ונתניה השכר הממוצע גם כן נמוך מהממוצע במשק, 89.7%, 92.9% ו-93.3% בהתאמה. בחיפה, פתח-תקוה, ראשון לציון ותל אביב, לעומת זאת, השתכרו שכר גבוה מהשכר הממוצע במשק – 107.4%, 108.6%, 109.2% ו-120.4% בהתאמה.

הממצאים מורים על הבדלים ניכרים בהתפלגות השכר בין שש הערים הגדולות: בתל אביב, למשל, כ-16.1% מהשכירים משתכרים יותר מפי שניים מן השכר הממוצע, לעומת כ-6% בירושלים ו-7.4% באשדוד.

מהתפלגות השכר הממוצע לחודש עבודה הכלל משקי עולה כי 30.8% מהשכירים משתכרים עד שכר מינימום (4,300 בין ינואר למרץ 2015 ו-4,650 מאפריל עד דצמבר 2015) וכ-69.9% עד השכר הממוצע.

בישובים מסעדה ו-מג'דל שמס אחוז השכירים המשתכרים מתחת לשכר מינימום הוא הגבוה ביותר, 57.8% ו-57.4% בהתאמה. לעומת זאת בישובים צור יצחק ובית חשמונאי אחוז השכירים המשתכרים מתחת לשכר מינימום הוא הנמוך ביותר 13.2% ו-14.2% בהתאמה.

התפלגות שכר השכירים לפי צורת היישוב מראה, כי השכר הממוצע ביישובים העירוניים הלא יהודיים הוא נמוך בכ-32.1% מהשכר הממוצע בישובים עירוניים יהודיים.

השכר הממוצע הגבוה ביותר נמדד לשכירים המתגוררים בכפר האורנים (19,739 ש"ח), בסביון (19,609 ש"ח) ובנופית (18,979 ₪). השכר הנמוך ביותר נמדד אצל השכירים תושבי מודיעין עילית (5,549 ₪), ג'סר אל-זרקא (5,819 ₪) וביתר עילית (5,895 ₪)

בסקר גם מפורטים נתונים על ההכנסה הממוצעת של העצמאים. בשנת 2015 הסתכמה ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של העובדים העצמאיים ב-10,053 ש"ח, גידול נומינאלי של 5.1% לעומת השנה הקודמת. ההכנסה השנתית של העצמאים גבוהה בכ-13.4% מהשכר הממוצע המקביל לשכירים.

ההכנסה הגבוהה ביותר בקרב העצמאים נרשמה בסביון (22,989 ש"ח) ובלהבים (18,956 ש"ח). ההכנסה הנמוכה ביותר נמצאה באום בטין (3,537 ₪) ובעמנואל (3,917 ש"ח).

שר העבודה והרווחה חיים כץ התייחס לנתונים ואמר כי "בעוד מדד המחירים אליו צמודות קצבאות הקיום קפא, השכר הממוצע עולה, נתון שמשקף את החיוניות והחשיבות הרבה בהצמדת קצבת הבטחת ההכנסה לעלייה ברמת החיים".