קריית ספר-המלצותיו של הרב יואל קטן

כתריסר ווארטים נמצאים בספר זה על כל פרשה מפרשות השבוע, מנוסחים ברהיטות ובקיצור

הרב יואל קטן , כ"ט בתשרי תשע"ח

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מסביב לשולחן.

הרעיונות והסיפורים הטובים ביותר על פרשות השבוע.

בני דון-יחייא.

קריית גת, אלומה, תשע"ז. 413 עמ'

(08-6670100)

כתריסר ווארטים נמצאים בספר זה על כל פרשה מפרשות השבוע, מנוסחים ברהיטות ובקיצור, מתאימים לשולחן השבת ולכל אירוע הדורש "דבר תורה" קצר וקליט. עו"ד דון-יחייא, שעסוק רוב זמנו בעניינים שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו, חיבר ספרים בדיני משפחה וגם בענייני יהדות, וזהו ספרו התשיעי.

לא תמיד הרעיון נובע ישירות מהפסוק, אך אם הוא נכון לעצמו אפשר לקשר אותו גם בעקיפין. למשל, בסוף פרשת נח, על הפסוק "ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברם" וכו', מביא המחבר את הסיפור על רבי נח מִלֵּכוֹבִיץ' שהעירו לו תלמידיו כאשר התמנה לאדמו"ר במקום אביו שהוא משנה מדרכי אביו, והוא השיב שהוא נוהג בדיוק כמוהו – "מה הוא לא חיקה אחרים, אף אני כך", והרי גם אברהם אבינו לא הלך בדיוק בדרכי תרח אביו, להבדיל.

***

תחת כיפת הלאום.

בתי כנסת ולאומיות בארץ ישראל בתקופת המנדט.

קריית שדה בוקר, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות,

תשע"ז. 409 עמ'

(gafni.reuven@gmail.com)

צדקה עשה הקב"ה לעם ישראל ששלושים שנות המנדט הבריטי הבדילו בין השלטון העות'מאני בן ארבע מאות השנים לבין עצמאותה של מדינתנו, שנים שבהן, על הדבש ועל העוקץ, נעזרנו רבות באימפריה הבריטית בהקמת המדינה-שבדרך ומוסדותיה. מחקרים רבים נעשו על התקופה המרתקת הזאת, אך מי היה מאמין שמחקר בעניין כה נקודתי, כמו הנעשה בבתי הכנסת בארץ באותו זמן, יכול להעשיר כל כך את הידע וההבנה על הרגישויות הרבות שהיו קיימות בין חלקי האוכלוסייה בארץ שפירותיהן משמעותיים לעיתים עד היום, ועל הרבה נושאים אחרים שמהם התפתח כל היש במדינה החדשה. מתברר שהקשר המיוחד שבין הלאומיות הציונית העולה והכובשת עם המסורת היהודית ושומריה, שבא לביטוי סביב בתי הכנסת, מהווה רקע אמיתי למאבק העז שניטש בין אלו שרצו להפוך את המדינה העומדת לקום לכור היתוך ליהודים חדשים וליהדות חדשה – ובין אלו שרצו לראות בה את המשך מסורת אבותינו ואת ראשית צמיחת גאולתנו.

המחבר עוסק בשיקולים ובפעולות לבניית בתי כנסת בתקופה זו, בעיצובם הפנימי והחיצוני ובארגונם הרוחני, בבניית הקהילות לסוגיהן סביב בתי הכנסת, במנהגי התפילה שנוסדו וששוּנו בבתי הכנסת הציוניים, בבעלי התפקידים בהם ובדרכי בחירתם, בדרכי מימונם ועוד. זהו ספר לא רק להיסטוריונים.

***

לדעת בארץ דרכך.

א. אסופת מאמרים בנושא הקשר ההכרחי של תורה ומדע.

בעריכת נח דנא-פיקארד וגיל מורלי.

ירושלים, המרכז האקדמי לב, תשע"ז. 460 עמ'

(cemj@jct.ac.il)

הוויכוחים בין דת ומדע כבר אינם בוערים כפי שהיה בעבר. מחקרים מראים שרוב בני האדם מאמינים בכוח עליון כלשהו שמתערב, לפחות מדי פעם, בטבע, ומאידך כל החוקרים יודעים שהם אינם יודעי כול. אולם כפי התפתחות הידע המדעי, וכפי כמותם ואיכותם של אנשי מדע מאמינים באמת שיהדותם אינה רק פרט ביוגרפי אצלם, קיימים נושאים מדעיים שמעורר עניין לראות בהם את הצד האמוני, או לדחות בעזרתם הבנות שגויות. קיימות גם סוגיות הלכתיות בעלות היבטים מדעיים שיש עדיין מה לחדש בעניינן. כל הנ"ל נמצא בכרך הראשון של 'לדעת בארץ דרכך' ובט"ו המאמרים שבו. עורכיו השתדלו לפשט את מושגיו ואת סגנונו בלי לפגום בדיוק המדעי וההלכתי, וגם על כך יבורכו.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com

test770