נפצעתם באוניברסיטה? יש ביטוח?

תלמידים מבוטחים על פי חוק מתאונות כל עוד הם רשומים במוסד חינוכי. באקדמיה לעומת זאת אין חוק כזה. מי שומר על הסטודנטים?

עו"ד ורד כהן ורענן בר-און , י' בחשון תשע"ח

נפצעתם באוניברסיטה? יש ביטוח?-ערוץ 7
אילוסטרציה
פלאש 90

חדשות לבקרים נפצעים סטודנטים ברחבי המוסדות להשכלה גבוהה. כך למשל, נפילה בשטח המוסד, בשל מרצפת שבורה, החלקה במדרגות, תפיסת אצבעות בדלת, פציעות במעבדה, פציעות ספורט במסגרת קורסי החובה בספורט בהם מחוייבים הסטודנטים, התחשמלות ועוד.

בניגוד לתלמידי ישראל, המבוטחים, מכוח החוק, בפוליסת ביטוח תאונות אישיות כל עוד הם רשומים במוסד חינוכי ולומדים בו הלכה למעשה – חובה זו אינה קיימת במוסדות להשכלה גבוהה.

לפיכך, מומלץ וחשוב לבדוק לעניין כל מוסד האם רכש ביטוח זה עבור הסטודנטים. במקרים רבים, התשלום לביטוח מטעם המוסד הינו חלק מתשלומי הלימודים המוטלים על סטודנטים. במידה שכן - תחול פוליסת הביטוח הנ"ל על הסטודנטים גם מחוץ לשעות הלימודים, 24 שעות ביממה, ותכסה נזקי גוף שנגרמו לסטודנטים מכל מקור שהוא.

במקרה של פציעה, כאשר יש בנמצא ביטוח של המוסד, ניתן לתבוע פיצוי במסגרת הפוליסה. לצורך כך, יש לברר מהי הפוליסה הרלבנטית וחברת הביטוח המבטחת. הפוליסה תעניק פיצוי לסטודנטים ללא צורך בהוכחת אחריות או רשלנות. כך, אין צורך למצוא "אשמים" או רשלנים, אלא להוכיח את הנזק בלבד. אין גם רלבנטיות לאחריותו של הסטודנט עצמו לתאונה.

הבעיה היא – גם אם קיימת פוליסה כזו – שמדובר בפוליסה כללית, שכיסויה נמוך, ופעמים רבות הוא אינו מספיק על מנת לפצות את הסטודנט בגין נזקיו.

במקביל, פתוחה הדרך להגשת תביעה נזיקית נגד הגורמים האחראים כלפי הסטודנט. כך, פיצוי על פי הפוליסה, אם קיימת, אינו מונע הגשת תביעות נוספות כלפי גורמים נוספים שנושאים באחריות לפגיעה, כדי לקבל פיצוי מעבר לפיצוי המצומצם מכוח הפוליסה שרכש המוסד האקדמי.

כדי להצליח בתביעה נזיקית זו יש להוכיח אשם ורשלנות של המוסד האקדמי, ואת הקשר הסיבתי בין הרשלנות לנזק שנגרם לסטודנט.

בנוסף, יש להוכיח את הנזקים שנגרמו לסטודנט (הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות שאינן ממומנות, עזרה בשכר, הוצאות נסיעות, אובדן הכנסה עתידי וכן הלאה).

כלומר, פציעה בשטח של מוסד להשכלה גבוהה אינה שונה מפציעה אחרת, כאשר המוסד אחראי כלפי אדם שנפצע בשטחו באם הנזק נגרם כתוצאה מרשלנותו של המוסד. כך למשל, נפילת חלון במוסד החינוכי ופציעת סטודנט – הינה בגדר אחריותו של המוסד החינוכי לתחזוק המקום.

במיוחד יש לשים לב לפציעות בשיעורי ספורט, בהם מחוייבים הסטודנטים כחלק מדרישות המוסד החינוכי. באחד המקרים חוייבה אוניברסיטה לשלם פיצוי לסטודנט שנפצע בשיעור ספורט, מבעיטה חזקה שקיבל במהלך האימון.

מומלץ, מיד לאחר תום הטיפולים הדחופים, לאסוף ראיות ככל האפשר, שמא יהא קשה לאתרן בהמשך. כך למשל, פרטי עדים לתאונה, עותק מפוליסת הביטוח, צילום זירת התאונה, עותקים מכל המסמכים הרפואיים בגין הפציעה ועותקים מהקבלות בגין התשלומים וההוצאות השונות, הוכחות לכל הנזקים שנגרמו ועוד. כמובן, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, על מנת לנהוג באופן מושכל ונכון.

עו"ד כהן ובר-און
צילום: משרד כהן-בר-און