חוק "מענק הבירה" יעלה לדיון

ועדת השרים לחקיקה תדון היום (ראשון) בהצעתם של ח"כ סמוטריץ' וחיליק בר לעגן בחקיקה את התקצוב העודף המוענק לעיריית ירושלים.

ניצן קידר - ערוץ 7 , ט"ז בחשון תשע"ח

חוק "מענק הבירה" יעלה לדיון-ערוץ 7
אחד היוזמים. סמוטריץ'
צילום: מרים אלסטר. פלאש 90

הצעת "חוק-יסוד ירושלים בירת ישראל (תיקון – תקצוב מענק הבירה)", תעלה היום (ראשון) לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

למעלה מ- 50 חברי כנסת חתומים על הצעת החוק אותה יזמו ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) וח"כ חיליק בר (המחנה הציוני) ומטרתה לעגן את עודף התקצוב עבור ירושלים.

החוק קובע מנגנונים לצמצום הפערים התקציביים בין ירושלים לבין 15 הערים הגדולות בישראל.

לדברי ח"כ סמוטריץ', "זכותנו וחובתנו לדאוג לירושלים. כדי שלא נגיע גם השנה להפגנות וערימות זבל ברחובות הבירה. התייצבנו כולנו לצידה של ירושלים על מנת להקדים תרופה למכה. המנגנון המיוחד לתקצוב משלים לירושלים המופיע בחוק הוא מנגנון אחראי ומדורג שיקרב את העיר לממוצע הערים הגדולות ויהיה תלוי בהשקעה העירונית בכל תושב. ירושלים היא לב האומה ואנו מחויבים לדאוג לרווחתה ולחוסנה".


בדברי ההסבר לחוק נכתב בין היתר כי נוסחת מענקי האיזון איננה מתאימה לירושלים עקב גודלה, וכי
"בירושלים תופעות רבות שאין להן אח ורע ברשויות מקומיות אחרות, לא במהות ולא בהיקף. העירייה אינה זוכה לשיפוי ראוי מהמדינה בעבור חובות שונים – בעבור נכסים הפטורים מארנונה כגון כנסיות שחובם המצטבר עומד על כ-650 מיליון שקלים חדשים, בעבור עלויות השכרת מבנים המיועדים לחינוך שעלותם עומדת על כ-90 מיליון שקלים חדשים ועלויות נוספות".

"מדינת ישראל אינה יכולה לאפשר למגמות אלה להמשיך ולהחריף. ירושלים זקוקה למודל אחר, אשר יטפל בבעיית צמצום הפערים בין ירושלים לפורום 15 הערים הגדולות – בערך צומח של 270 מיליון שקלים חדשים מדי שנה זאת על פי חישוב שיעור השינוי בהוצאה לתושב כפול מספר התושבים בעיר חלקי שניים. תמיכה זו תביא את איכות השירותים בעיר לרמת ההוצאה הממוצעת של פורום ה-15 תוך עשור שנים", נאמר עוד בהצעה.

הצעת החוק נועדה לקבע תקציב בסיס על סך של 975 מיליון שקלים חדשים לשנת 2017, ומשנת 2018 ואילך יתעדכן סכום המענק כך שיתווספו הסכומים הבאים: האחד, סכום השינוי השנתי בממוצע ההוצאה לתושב ב-15 הערים הגדולות על פי פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפול מספר התושבים בירושלים חלקי שניים, וסכום נוסף המחושב לפי שיעור השינוי באחוזים ביחס בין תקציב העירייה בניכוי מענק הבירה בשנה הנוכחית, לבין תקציב העירייה בניכוי מענק הבירה בשנה שעברה כפול סכום המענק שניתן בשנה הקודמת, חלקי שניים.

בנוסף, מוצע לקבוע כי מענק הבירה ישמש לתקצוב פעילות בנושאי חינוך, רווחה, שיקום שכונות ופיתוח מקומות תעסוקה.