MeToo
MeTooצילום: ISTOCK

עו"ד רלי אבישר-רווה, מומחית לדין הפלילי, קוראת בערוץ 7 לעצירת קמפיין ההטרדות MeToo שלדבריה יצא מכל פרופורציה.

כזכור, במסגרת הקמפיין, נשים בכל העולם מצייצות וכותבות פוסטים על הטרדות שחוו.

"היום כל גבר יכול להיחשב כמטריד מינית וזה פוגע ביחסי גברים-נשים", מזהירה עו"ד אבישר רווה. "גבר יחשוש היום להוציא מילה מפיו, אולי זה יחשב כהטרדה מינית".

לדבריה לא הוגן לבחון כיום מקרים שאירעו מלפני עשרים שנה, "החוק להטרדה מינית נחקק רק בשנת 1998, עד אז המעשים האלה לא היוו עבירה פלילית וגם מה שהיה נחשב אז לגיטימי או לפחות התייחסו אליו בסלחנות היום זה לא כך. אז זה לא הוגן לבוא היום שני עשורים אחרי ולהסתכל על זה קצת במשקפיים שונות ולהגיד היום שזו הטרדה מינית מכיון שאז זה לא היה נחשב להטרדה מינית.

''מעבר לכך היום עשור או שני עשורים אחרי האירועים האלה אין לאותם גברים אפשרות לבוא ולומר את גרסתם על מעשים שאז לא נחשבו כעבירה או משהו חריג במיוחד".

עו"ד אבישר-רווה קוראת להבחין בין הפגנת חיבה לבין מיניות, "כאשר אני קוראת על מקרה שמתלוננת מספרת שמישהו מפורסם ליטף את גבה כחלק מהכרות מוקדמת מהעבודה, אני לא נותנת לזה משמעות מינית, צריכים להבין את האינטראקציה של האנשים כדי לבוא ולומר שהוא הטריד אותי מינית, זה לא נכון.

"הטרדה מינית זה מעשה מיני מובהק בין יחסי מרות שחוזר על עצמו. אנשים בישראל במיוחד הם חמים יותר, אנשים של מגע, אני לא מדברת על נשיקות בכוח או הדיפה ודחיפה, אבל האם כל נגיעה היא הטרדה מינית?''.

לדבריה, ''יש גם לעיתים הצעות חיזור לגיטימיות בין אנשים בגירים שעובדים ביחד וגם אם הייתה אמירה לא במקום זכותה של האישה להעמיד אותו במקום או להתרחק מהמקום ולא לרוץ ולומר שהייתה כאן הטרדה מינית''.