נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, השופט אייל אברהמי, הורה לעורכי דינה של שירה רבן להגיש כתב תביעה מתוקן בשמה בתוך 21 יום.

בכתב התביעה הורה השופט אברהמי לציין במפורש את שמה של רבן, ובמקביל קבע השופט כי אין כל עילה לאסור את פרסום שמה.

השופט אף ציין כי הסנגורים הסכימו בדיון המקדים להסיר מכתב התביעה את הנתבעים שהם עובדי משרד ראש הממשלה, והורה לתקן את התביעה בהקדם.

עוד קבע השופט, כי יש להסיר מכתב התביעה כינויים משפילים כגון "השפחה" ותיאורים משפילים מיותרים המופיעים בו, וזאת מאחר שהם אינם נחוצים לצורך ניהול ההליך המשפטי.

עם זאת יש לציין כי השופט החליט שלא להיענות בשלב זה לבקשתה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, למחוק אותה מכתב התביעה מאחר שהיא לא היתה מעסיקתה של רבן.

במקום זאת הורה השופט לעורכי דינה של רבן להבהיר באופן מדויק בכתב התביעה המתוקן מהי העילה לצירופה של שרה נתניהו כנתבעת לכתב התביעה. לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן יוכלו עורכי דינה של נתניהו להגיש פעם נוספת את הבקשה למחיקתה ואז ידון בה בית הדין.