מסגד
מסגדצילום: ISTOCK

בית משפט השלום בבאר שבע קיבל את תביעת המדינה ופסק לטובתה תשלום בסך 130,000 ₪ בגין פינוי מסגד בעיר רהט, אשר נבנה בפלישה למקרקעי ציבור ותוך הסגת גבול.

פסק הדין ניתן נגד שמונה נתבעים, לשיפוי בגין ההוצאות שהוציאה המדינה לשם פינוי מבנה לא חוקי ששימש כמסגד בעיר רהט שבנגב.

הקמת המבנה בוצעה תוך פלישה בלתי חוקית של הנתבעים למקרקעי ציבור המיועדים, לפי תכנית בתוקף, לשמש כשטח ציבורי פתוח, ללא מבנים לטובת כלל תושבי העיר רהט.

מינהל מקרקעי ישראל הוציא ביום 8.4.10 צו לסילוק הפלישה לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) התשמ"א-1981. כנגד צו זה נפתחו שלושה הליכים משפטיים שונים, בבאר שבע ובקרית גת. כל הבקשות לעיכוב ביצוע הפינוי נדחו.

בהתאם לסמכויותיה על פי החוק, ולאחר שבתי המשפט חזרו וקבעו, בשורת החלטות שיפוטיות, כי המבנה נבנה בניגוד לכל דין, תוך פלישה למקרקעי ציבור, בחוסר תום לב ותוך זלזול בשלטון החוק, פינתה רשות מקרקעי ישראל את הקרקע בלווי כוחות משטרה.

החלטת בית המשפט בפסק דינו מאמצת את עמדת המדינה לפיה הקופה הציבורית אינה צריכה לשאת במחיר התנהגותם של הפולשים, אשר החליטו להתעלם מהחלטות חלוטות, לקבוע עובדות בשטח ובה בעת ליטול את החוק לידיהם.

ההחלטה ניתנה בהתאם להסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים ולפיו הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין ללא הנמקה בסכום שבין 100,000 ₪ - 200,000 ₪ וזאת לאחר הגשת טיעון בכתב קצר ע"י שני הצדדים.

בהתאם לזאת חייב בית המשפט את הנתבעים ביחד ולחוד, בסך של 130,000 ₪.