אילוסטרציה
אילוסטרציהiStock

בית הדין הרבני בצפת פסק כי בת שנולדה לרווקה מתרומת זרע היא יהודייה כשרה ומותרת להינשא הן לישראל והן לכהן.

פסק הדין נכתב לאחר שרווקה מהגליל פנתה לבית הדין הרבני האזורי בצפת וביקשה לפסוק היתר נישואין לבתה.

היא סיפרה כי הבת נולדה מתרומת זרע בבית החולים רמב"ם בחיפה, והציגה מסמכים מבית החולים שם נכתב כי התורם הצהיר בפניהם שהוא יהודי, ושזהותו ידועה רק לבית החולים ואיננה ניתנת לגילוי.

המבקשת היא רווקה שלא נישאה מעולם והיא צרפה לבקשתה עותק של תעודת הנישואין של הוריה וכתובתם.

המבקשת לא ידעה כי אחד הדיינים הרב יועזר אריאל פרסם בעבר מאמר המבוסס על מחקר הלכתי שערך ובו הוא אוסר על רווקה להפרות את עצמה באמצעות בנק הזרע.

אף על פי כן חברי בית הדין הרב חיים בזק – אב"ד, הרב יועזר אריאל והרב שלמה שושן ישבו על המדוכה שעות רבות ובסופו של דבר פרסמו פסק הלכה ייסודי ומקיף החובק את ההיסטוריה ההלכתית מאז פותחה תרומת הזרע.

הרב אריאל שכתב את המאמר האוסר תרומת זרע הוא שכתב את פסק הדין החדש ובו פירק את הקשיים לגורמים וקבע כי כל החששות ההלכתיים שהעלה במאמרו כגון חשש לנישואי אח ואחות, האפשרות שהתורם הוא כהן והשלכותיה, ולד שאינו מיוחס לאב ידוע, חשש לממזרות וכו' – כל אלה רלוונטיים רק מלכתחילה.

בנסיבות הנוכחיות, בדיעבד, יש מקום להתיר. כלומר אסור לרווקה להפרות את עצמה מתרומת זרע, אבל אם היא עשתה זאת היילוד כשר.

פסק הדין מבוסס על פסק דין תקדימי של הרב עובדיה יוסף זצ"ל במקרה זהה והוא מופיע באריכות בספרו "יביע אומר". בהתבסס על עשרות רבות של פוסקים מכשיר הרב עובדיה יוסף לחלוטין ולד שנולד לרווקה מבנק הזרע להינשא – הן לישראל והן לכהן – אפילו אם זהות האב אינה ידועה.

לסיכום כתב הרב יועזר אריאל כי "יש להתיר את הבת ואף לכהונה ואין לפסול אותה לא משום חשש גוי וללא חשש ממזרות וחללות".

הדיינים אב בית הדין הרב חיים בזק והרב שלמה שושן הצטרפו לדעתו של הרב אריאל והוסיפו תימוכין ונימוקים נוספים. בסופו של דבר פסקו שלושת הדיינים: "הילדה (פלונית) רשאית להינשא הן לישראל והן כהן".