תושבת? האוניברסיטה העברית
תושבת? האוניברסיטה העבריתצילום: חזקי ברוך

מטה המאבק של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות הודיע כי הוכרז סכסוך עבודה בשש האוניברסיטאות: ת"א, בן גוריון, חיפה, בר אילן, העברית והטכניון.

עיקר דרישותיו של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מתייחסות לנקודות הבאות:

‏א. היעדר ביטחון תעסוקתי לחברי הסגל האקדמי הזוטר: חברי הסגל חסרי ביטחון תעסוקתי, מועסקים במשך שנים ארוכות בחוזים לתקופה קצובה, אשר מסתיימים ומתחדשים מדי חצי שנה. במקרים רבים מסתיימת העסקתם של חברי הסגל מסיבות שונות ולעיתים שרירותיות, שבינן לבין כישוריהם ויכולת ההוראה שלהם אין כל קשר.

‏ב. העסקה בתקנים פוגעניים במסגרת מינוי קצוב, שמשכו קצר מתקופת העבודה הנדרשת בפועל.

‏ג. פערי השכר בין קבוצות שונות בסגל (עוזרי הוראה ואסיסטנטים-מדריכים; עמיתי הוראה ומורים מן החוץ), ותשלום שכר לבעלי תואר דוקטור הנמוך משכר סטודנטים לתואר דוקטור.

‏ד. סירוב גורף לדון בסוגיות אקדמיות ובהן תקציב קשרי מדע, הסדרת הוראה בקורסים מתוקשבים, הגשת בקשות לקרנות מחקר ועוד.

מאז חודש יולי התקיימו 18 פגישות מו"מ שבמהלכן לטענת ארגוני הסגל הזוטר חזרו ראשי ועד ראשי האוניברסיטאות בהם מהסכמות ועמדות שהוצגו בפני הסגל הזוטר ואף העלו הצעות שמשמעותן הרעת תנאים של חברי סגל מסוימים לעומת תנאיהם כיום.

בסוגיית היעדר ביטחון תעסוקתי לחברי הסגל האקדמי הזוטר, הציע ור"ה הסדר ביטחון תעסוקתי רק למספר זעום של חברי סגל זוטר. בסוגיית צמצום פערי השכר החל להתגבש מודל שכר חדש, אך טרם הושגה הסכמה והפערים בין הצדדים גדולים.

לדברי עמית שמרת, מזכ"ל ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוני' בן גוריון וחבר מטה המאבק של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות: "ההצעות שהתקבלו עד כה מור"ה בישיבות המו"מ הינן פוגעניות, מגוחכות ומתעלמות מתנאי ההעסקה הקשים של חברי הסגל האקדמי הזוטר: ביטחון תעסוקתי הוצע לעשרות בודדות של חברי סגל מתוך כ-14,000, ובנושא השכר ור"ה מתעקשת לשמר את פערי השכר וההעסקה של חלק מחברי הסגל הזוטר – דור העתיד של המרצים והחוקרים באקדמיה. התנהלות ור"ה חייבה אותנו להכריז על סכסוך עבודה, ואנו שבים ופונים לשר החינוך להתערב במשבר ולהוביל מהלך אשר יאפשר העסקה הוגנת לצד הוראה מצוינת. לא נאפשר המשך העסקתנו במתכונת של עובדי קבלן שאינה ראויה בשום מגזר עובדים".