בן גביר: מותר לבקר את הנשיא, אנחנו כבר לא "בני עמו"