קריית ספר-המלצותיו של הרב יואל קטן

לפני עשור הוציא לאור מכון ירושלים ספר על כל קהילות הונגריה, מייסודן ועד חורבנן בשואה.

הרב יואל קטן , ה' בכסלו תשע"ח

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

קהילות אוסטריה.

מאת הרב שלמה שפיצר.

ירושלים, מכון ירושלים, תשע"ז. עו+340 עמ'

(02-6510631)

מבחינה יהודית, אוסטריה והונגריה חלקו תרבות אחת, וספר זה מהווה המשך לאותו מפעל תורני-היסטורי.

מדובר על אלף שנה של יהדות ששנים רבות הייתה בשיאה, ובלטו בה גדולי ישראל כרבי יצחק 'אור זרוע' בעל התוספות מווינה, רבי ישראל מקרימז' בעל 'הגהות אשרי', רבי ישראל איסרליין מחבר 'תרומת הדשן' ועוד רבים. באזור הגיאוגרפי של אוסטריה שכנו גם שבע הקהילות שהיו לשם דבר, והיו שנים שעיר המלוכה וינה הייתה בירת העולם היהודי.

בספר האלבומי והמקיף הזה תוארו כל הקהילות במבט תורני-היסטורי, על גלגוליהן ורבניהן ומעמדן, ולמעשה נרשמו בו כל הרבנים שחיו ופעלו באוסטריה במשך מאות שנים. הרב פרופ' שפיצר השתמש בכמות אדירה של מקורות תורניים והיסטוריים כדי להגיע לתוצאה הייחודית שנמצאת עתה תחת ידינו, לזיכרון עולם. עוד מפעל מונומנטלי של מכון ירושלים.

***

עזר אברהם.

סיכום טור שולחן ערוך אבן העזר.

אברהם כורסיה. בית אל, תשע"ח. תרסז עמ'

(054-9738784)

קס"ט סימנים נמצאים בחלק אבן העזר של השולחן ערוך, מהם קצרים ומהם ארוכים ומקיפים מאוד. רובם מיוסדים על סוגיות רחבות ועמוקות במסכתות סדר נשים, והם מהווים למעשה גם תמצית של החומר הרב הזה.

הרב אברהם כורסיה, ר"מ במכינה שעל יד הישיבה הגבוהה בבית אל, סיכם במהלך לימודיו בכולל הדיינות בישיבה בתכלית הקיצור את כל סימני וסעיפי השולחן ערוך חלק אבן העזר וחלק חושן משפט, כולל מקורותיהם ותמצית דברי נושאי הכלים והאחרונים, עם מעט הערות משלו והפניות חשובות. לתועלת הלומדים הוא הוציא את עבודתו לאור בכרך אחד גדול, כאשר הדברים ערוכים ומסודרים חזותית באופן נוח ובהיר – סימון ברור ובולט של מספר הסעיף, המקורות בגמרא ובראשונים בראש ואחריהם קיצור דברי השו"ע, ובתחתית הדף מדור הערות והוספות. למי שרוצה להקיף נושא באבן העזר, או לחזור על תלמודו - אין כלי טוב מזה. גם החלק על חושן משפט בדרך.

***

אורות יעקב.

דרושים נבחרים במעשי אבות.

שניאור זלמן בורטון.

ערך: מ"ד צ'צ'יק.

ישראל, תשע"ז. ריג עמ'

(oros.yaakov@gmail.com)

הספר סולל דרך חדשה ומקורית בלימוד התנ"ך, דרך שבאמצעותה אפשר להגיע מתוך הכתוב לרבות מדרשות חז"ל. תוך עיון דקדוקי ותוכני בכל פרטי הפסוקים מחד, ובקשרים הגלויים והסמויים בין פרשה לחברתה מאידך, מביא המחבר, תלמיד חכם מארצות הברית, את הקורא לתובנות חדשות בפרקים רבים במקרא.

כך להבנת יחסו של יצחק לשני בניו משתמש המחבר בנבואת מלאכי, המתארת את יחסי יצחק ויעקב כמשל ליחסו של הקב"ה לעם ישראל. יעקב בזמנו, ועם ישראל במהלך ההיסטוריה, נלחמים על זכותם להיחשב בכורים לאביהם על כל המשמעויות שבכך. עשיו אומנם מתייחס בכבוד אל אביו כמי שילד אותו וטיפל בו, אך יעקב מכבד יותר ומעריך את הרוח שבו, ולכן הוא זוכה בבכורה. כך מלאכי דורש שישראל יכבדו את ה' ודרכיו כראוי, ולא יביאו קורבנות שאין רוח בהם, קרבנות "עֵשויים", ששנואים לפני ה'. בסוף הספר מלאכי מנבא שבאהבה נכונה בין אבות לבנים ילמדו בני ישראל גם איך לעבוד את ה' כראוי, וזה יקרה רגע לפני בוא יום ה' הגדול והנורא.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com