אלאור אזריה
אלאור אזריה Photo by Avshalom Sasoni/POOL

ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם היום (שני) על עצומה הקוראת לנשיא ראובן ריבלין לשקול מחדש מתן חנינה לאלאור אזריה.

מדובר בעצומה אותה מוביל הח"כ לשעבר שרון גל, הפועל בשיתוף משפחתו של אזריה.

בבית הנשיא הגיבו ואמרו כי "המכתב המדובר לא התקבל בלשכת הנשיא וכאשר יתקבל יענה כמקובל במישרין. בבית הנשיא מוצאים לנכון להזכיר כי בקשות חנינה מתקבלות רק מהנדון עצמו, באי כוחו או קרובי משפחה מדרגה ראשונה שלו".

"בנוסף חשוב לזכור כי על פי המדיניות הנוהגת בטיפול בחנינות לאורך השנים, בקשה מחודשת לחנינה ניתן להגיש רק בחלוף שישה חודשים מיום שניתנה החלטת הנשיא בבקשתו הקודמת של הנידון אלא אם כן חל שינוי מהותי בנסיבות הבקשה", נאמר בהודעת התגובה.

נציין כי לפני כשבועיים החליט נשיא המדינה ראובן ריבלין לדחות את בקשת החנינה של אלאור אזריה.

במכתב שנשלח מבית הנשיא לאזריה המרצה עונש מאסר בגין הריגת מחבל מנוטרל, נכתב כי ״נשיא המדינה נתן דעתו לעבירות שבוצעו על ידך ולנסיבותיהן, לכל הדברים שנכתבו בבקשתך, לכל החומר וכן לחוות הדעת שהובאו בפניו והחליט לדחות את הבקשה.

''מעיון בחומר שהונח לפניו למד הנשיא כי בגזר הדין הביאו בחשבון בתי הדין הצבאיים את הנסיבות המועלות על ידך, המופיעות בחלקן בבקשת חנינה זו, כשיקולים לקולא, וציינו כי בהתחשב בהן הקלו עמך בדין''.

במכתב נאמר כי הנשיא לקח בחשבון את העובדה שהרמטכ''ל כבר החליט להקל בעונשו של אזריה ''בספטמבר 2017 מצא לנכון הרמטכ"ל להוסיף ולהקל בעונשך ולהפחית ארבעה חודשים מעונש המאסר בפועל שהוטל עליך וזאת משיקולי חסד ורחמים תוך התחשבות בשירותך הצבאי כחייל בזירה המבצעית.

''מתוך כך סבור הנשיא כי במכלול השיקולים ולאור האמור לעיל, הקלה נוספת בעונש תפגע בחוסנם של צה"ל ושל מדינת ישראל. ערכי צה"ל ובתוכם טוהר הנשק הם יסוד מוסד בעוצמתו של צה"ל ותמיד עמדו לנו במאבק הצודק על זכותנו לבית לאומי ובטוח ובבנייתה של חברה איתנה.

''בהחלטת הנשיא הובאה בחשבון העובדה כי אתה צפוי לעמוד בפני הוועדה לעיון בעונש שתשקול את שחרורך בעוד כשלושה חודשים״, נאמר במכתב שנשלח אל אלאור אזריה.