סרטון המוטיבציה - ללימוד תורה

אלעד מוקדס, שנה ב' בבי"ס לקולנוע יהודי תורת החיים, בשיתוף עם ישיבת מאור טוביה מצפה ירחו.