הרפורמים - אתגר גדול של רבני אירופה

עשרות רבני קהילות מאירופה השתתפו בכנס מקצועי בפינלנד. במהלך הכנס ניתן דגש למה שהוגדר "האתגר הבולט של ימינו" - התנועה הרפורמית.

יוני קמפינסקי , ט"ז בכסלו תשע"ח

רבני קהילות בכינוס בפינלנד
רבני קהילות בכינוס בפינלנד
צילום: אלי איטקין‎

עשרות רבני קהילות מאנגליה, שבדיה, שוויץ, גרמניה, פינלנד, רוסיה, אוקראינה ובלארוס השתתפו בכינוס מקצועי של 'ועידת רבני אירופה' וארגון 'חולי"א' שנערך בהלסינקי שבפינלנד.

ארגון 'חולי"א' שם לו למטרה ללמוד את הדרכים להתמודדות עם האתגרים באירופה והוא פועל במסגרת 'קרן מתנאל' מלוקסמבורג.

"האתגרים העומדים היום בפני רבני הקהילות בפרט וארגוני הקרוב בכלל בעולם כולו ובאירופה במיוחד הם רבים", אמר נשיא 'ועידת רבני אירופה' ואב"ד מוסקבה הרב פנחס גולדשמידט, "ההתמודדות חייבת שתהיה על ידי הכלים המתאימים לתנאי הסביבה של ימינו. אחוזי ההתבוללות לצערנו גבוהים מאוד., רבני הקהילות הם חוד החנית והציר המרכזי של ארגוני הקרוב העומדים כחומה בצורה להגן לחזק ולהרחיב את הקהילה היהודית שברובה, לצערנו, אינה שומרת תורה ומצוות".

הרב גולדשמידט הגדיר בדבריו את התנועה הרפורמית כאחד האתגרים הגדולים של ימינו. "הם מצויידים במשאבים אדירים", קבע הרב גולדשמידט, "הם ייצרו יהדות 'לייט' הנעימה לאוזנם של הצעירים ומהווה כר נרחב להתבוללות ולאובדן חלק נכבד מאוד מהעם היהודי ועלינו לדעת כיצד לפעול בחוכמה ובנחישות נגד הפעילות הממארת הזו".

הרבנים בכינוס
צילום: אלי איטקין‎

במהלך הכנס דנו רבנים, מחנכים ואנשי מקצוע בדרכים חדשות להנגשת לימוד התורה וההלכה, בהקמת מסגרות תורניות לילדי רבנים בקהילות קטנות, בשימוש נכון באמצעי התקשורת והמחשוב, בגיוס כספים ועוד.

הרב משה לבל, המנהל הרבני של הועידה וראש ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה סיפר על הקהילה בהלסינקי, מקום הכינוס. "קהילת הלסינקי נוסדה כידוע לפני כ 100 שנה ע"י קהילת הקנטוניסטים. בביהכ"נ שבו אנו מתכנסים שהוקם ע"י הקנטוניסטים ניתן גם כיום לזהות סמלים עתיקים מהתקופה הזו. ראש הישיבה הרב שטיינמן אמר שלמיטב הכרתו רבים מבעלי התשובה בני התורה יוצאי רוסיה הם צאצאים של הקנטוניסטים שחלקם מסרו נפשם לשמירת מצוות. והנה חלק גדול מהרבנים הצעירים המשתתפים כאן ובמקומות אחרים שבהם הם מכהנים כרבנים הם בוגרי ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה שבנשיאות הרב שטיינמן, אחד הרבנים אף זיהה כתובת של סבא רבא שלו קנטוניסט על גבי שלט הנצחה בביהכ"נ ואף פקד את קברו בביה"ע בהלסינקי. הנה כי כן -בבחינת תורה מחזרת על אכסניה שלה".

הרב לבל הקריא את מכתבו של הרב שטיינמן למשתתפי כינוס הרבנים וארגוני הקרוב שנערך בשנת תשע"ג בצרפת. במכתבו יצא הרב שטיינמן באופן נחרץ נגד הרפורמים וכתב: "למנוע את השפעתם של אותם כיתות מזייפי הדת – הרפורמים ודומיהם אשר כבר גרמו לחורבן רוחני בכרם בית ישראל במדינות אלו, וכפי ששמעתי מנסים כעת להוסיף ולהניח ידם בכמה מקומות על ידי השתלטות על הנהגת הקהילות. לעת כזאת יש לחזק את העומדים על משמר הרבנות בהנהגת הקהילות על פי השקפת התורה וברוח ישראל סבא ואת המושיטים יד ופותחים לאלו שאינם יודעים לשאול וכל אחד יפעל להביא לכל אתר ואתר תלמידי חכמים שיקימו שיעורים קבועים וירביצו תורה לתושבי המקום על מנת להצילם ולהחזירם אל חיק היהדות הנאמנה".

את הכינוס חתמו הרבנים בטקס נוכת מקווה טהרה מהודר שנבנה ע"י ארגון 'חולי"א' והקהילה המקומית.