נר תמיד
נר תמידישיבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים

הרב איתמר ליברמן,

ישיבת בני עקיבא 'נר תמיד' בחשמונאים זכתה להיות ברשימת התיכונים המצטיינים בתחום הגיוס לצה"ל לצד ישיבות תיכוניות נוספות שמעטרות את ראש הטבלה שפרסם אגף כוח האדם.

ראש הישיבה הרב איתמר ליברמן אומר לערוץ 7 שתחושת השליחות שמאפיינת את הציונות הדתית ואת בניה גורמת לנתונים הללו להיות ברורים מאליהם.

"כשאתה מסתכל על העשירייה הראשונה, שישה בתי ספר הם של הציונות הדתית למרות שאנחנו אחוז קטן יותר מהאוכלוסייה הכללית. יש כאן משהו שמאפיין את ישיבות בני עקיבא ואת הציונות הדתית שמחבר אותי לפרשת השבוע.

''יוסף אומר לאביו 'הנני' למרות שהוא יודע שהוא הולך לאחים שלא אוהבים אותו, כי הוא מנווט את עצמו למסירות ולשליחות, זה החינוך שאנחנו נותנים בבית, בישיבות התיכוניות ובתנועות הנוער, חינוך של שליחות והתנדבות בכל תחומי החיים וזה מתאים לשם השבט החדש בבני עקיבא - 'הנני'".

הרב ליברמן מסביר איך למרות כל הביקורת על הצבא בנושא היחס לדתיים ולחרדים, נתוני הגיוס ממשיכים לעלות, "שם שמיים היה תמיד שגור על פיו של יוסף הצדיק וזה מה שאנחנו מחנכים בישיבות ובתנועות הנוער שלנו, להוביל בצבא מתוך חיבור לתורה ולערכים וככה זה הופך לשליחות ולעבודת ה'.

"אכן מדובר בסוגיה מורכבת איך מסתדרים עם כל המגמה שיש יותר בנות ויותר ליברליות בצה"ל והתשובה שלי היא שאם באים עם תחושה של שליחות מוצאים את שביל הזהב. מתוך החיבור שלנו למדינה ולתהליך הגאולה בסוף התלמידים שלנו הם שליחים והם מוצאים את הדרכים להוביל".

לדבריו ראוי לציין את הרב משה צבי נריה זצ''ל, מייסד ישיבות בני עקיבא שיום פטירתו חל אתמול כמי שהוביל את המהפכה הזאת, "הרב נריה שהקים את ישיבות בני עקיבא הנחיל לנו את המוטו שתמיד צריך לשאול מה החובות שלנו ולא מה הזכויות ולהרגיש תמיד שאנחנו שליחים.

''הישיבה שלנו קיימת ברוך ה' כבר עשרים שנה, ישיבה אזורית של בני עקיבא מכיתות ז' עד י"ב עם 350 תלמידים מכל הגוונים, תלמידים עולים מארה"ב, מבנימין, גבעת זאב, מבוא חורון, גב ההר, רמות וזה מעודד לראות את הנתונים האלה".