נפסלה הצעת ערוץ 20 להפעלת ערוץ הכנסת

ההצעה נפסלה למרות עמדת הגורמים המקצועיים במועצת הכבלים והלווין, וזאת לנוכח עמדת יועמ"ש המועצה והיועץ המשפטי לממשלה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ט בכסלו תשע"ח

נפסלה הצעת ערוץ 20 להפעלת ערוץ הכנסת-ערוץ 7
ערוץ 20
צילום: יח"צ

המועצה לשידורי כבלים ולווין החליטה היום (ה') לפסול את הצעת "ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ", חברה בת של ערוץ 20, שזכתה במכרז להפעלת ערוץ הכנסת

בעקבות ההחלטה, המועצה תעבור לבדיקת הצעת "ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ", חברה בת של חדשות 10, שהגיעה למקום השני.

בהחלטתה עמדה המועצה על כך שבחרה בהצעה שתציע לציבור הישראלי את התוכן הטוב ביותר, אשר אין ספק סביר ביחס להיתכנותה במסגרת התקציב.

ההצעה של ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ הציעה במישור התוכני את ההצעה הטובה ביותר, וזכתה בניקוד הגבוה ביותר בפרק התוכן. החברה זכתה ב-930 נקודות, לעומת 822 נקודות בהן זכתה חברת ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ, 814 נקודות בהן זכתה חברת החדשות הישראלית בע"מ ו-751 נקודות בהן זכתה חברת שידורי העם בע"מ.

ההצעה הזוכה התבלטה על פני ההצעות האחרות בכך שהציעה תוכן טלוויזיוני מגוון ומקורי לערוץ פרלמנטרי, שטרם נראה על המרקע כיום וספק אם קיים בערוצים פרלמנטריים אחרים בעולם, תוכן שיש בו לגוון ולחדש את פני הערוץ ולהביא אליו קהלים חדשים, הכל ברוח החוק החדש.

התכנית העסקית היוותה רק 10% מן הניקוד הכולל, 100 מתוך 1000 נקודות. כדי לתעדף את פרק התוכן ולחדד את מרכזיותו, קבעה הועדה תנאי סף מחייב של עמידה בסעיף התוכן, תנאי סף בו עמדו כל ארבע המציעות.

לאור זאת, החלטת המועצה בשבתה כועדת המכרזים להעניק לחברת ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ את הזכייה במכרז הייתה החלטה מקצועית נכונה, שנתמכה ולוותה על ידי מכלול יועצים בתחומי התוכן, הכלכלה והמשפט. ועדת המכרזים פעלה בניקיון דעת ובניקיון כפיים כלפי כלל המציעות במכרז, תוך שהיא מפגינה גישה של 'פרשנות מקיימת' בלשון המשפט.

בעקבות עתירות שהגישו חברת החדשות הישראלית וערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ לבג"ץ, מאז ההכרזה על הזוכה ועד היום (כ-7 חודשים) מתנהל הליך משלים להליך המכרזי, במסגרתו ערכה ועדת המכרזים בדיקות חוזרות ונשנות של ההצעה הזוכה, לנוכח טענת העותרים שלפיה ההצעה הזוכה אינה מתכנסת לתקציב הנתון.

ב-25.7 התכנסה ועדת המכרזים לדון בטענות שהועלו על ידי העותרות. במסגרת הדיון, לאחר שהיועצים בחנו שוב את פרטי ההצעה הזוכה בפרט לאור הטענות שהועלו בעתירה, הגיעה ועדת המכרזים למסקנה כי למרות הטענות שהועלו בעתירות ההצעה הזוכה ניתנת לביצוע במסגרת התקציב הסגור הנתון ועל כן אין עילה לפסילתה, ואשררה את הזכייה במכרז.

לאחר החלטת ועדת המכרזים הגישה חברת החדשות הישראלית בע"מ עתירה מתוקנת בה הועלו קשיים נוספים בהצעה הזוכה. הזוכה התבקשה להתייחס לקשיים אלו, ותגובתה של הזוכה נבחנה על ידי היועצים, ונדונה באריכות במסגרת דיונים בוועדות המשנה והמכרזים.

עמדת יועצי התוכן והיועץ הכלכלי החיצוני המלווה את המועצה נותרה בעינה, ולפיה ההצעה הזוכה ניתנת לביצוע במסגרת התקציב הסגור.

ההנחה העומדת בבסיס זה, היא כי הידע והניסיון הנצברים מלמדים שתוכן טלוויזיוני ניתן להפקה במנעד תקציבי רחב ביותר, שאין בו כדי להעיד על האיכות בהכרח. כלומר, אין בנמצא נוסחה תקציבית קבועה להפעלת ערוץ טלוויזיה, ואיכותו של ערוץ טלוויזיה אינה נמדדת בהשקעה התקציבית דווקא, וכמובן, הערכת איכות בכל האמור לתוכן טקסטואלי, בין אם טלוויזיוני או אחר, היא לעולם הערכה סובייקטיבית.

"עם זאת עמדת היועץ המשפטי למועצה, שגובתה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הינה כי לא ניתן לקבל את ההסברים המאוחרים שניתנו על ידי הזוכה מכיוון שהם בבחינת 'שיפור הצעה' שאינו אפשרי בהליך מכרזי. בשלב זה, ועל אף שהמועצה עודנה סבורה כי ההצעה הזוכה הציעה את התוכן הטוב ביותר, לאור חוות הדעת המשפטית אין מנוס אלא להכריז על פסילתה של ההצעה הזוכה", נאמר בהודעת המועצה.

עוד נמסר, "הצעת ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ דורגה במכרז במקום השני. אולם, מכיוון שבמסגרת ההליך המשפטי הועלו טענות כנגד הצעת ערוץ 10, וועדת המכרזים אינה יכולה להכריז על הצעה זו כהצעה הזוכה. כפי שנהגה ביחס ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ, המועצה תעביר לערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ רשימת שאלות להתייחסות. לאחר כל זאת יובא העניין לדיון מחדש בפני המועצה, במסגרתו תיבחן אפשרות על הכרזת הצעת ערוץ 10 כהצעה הזוכה או כל החלטה אחרת".

מחברת החדשות נמסר בתגובה, "מדובר בניצחון משפטי חסר תקדים, הודות לעמידה העיקשת של חברת החדשות, על עקרונות של קיום מכרז הוגן, שוויוני ושקוף. רק הודות לעתירת חברת החדשות לבג"צ נחשפו פגמים וכשלים חמורים שנפלו בעבודת ועדת המכרזים של מועצת הכבלים והלווין בראשות יפעת בן חי שגב".

בחברה הוסיפו, "כפי שהודיעה חברת החדשות לבית המשפט, ההתנהלות של ועדת המכרזים ביחס להצעת ערוץ 20 ולפגמים החמורים שנפלו בה מוכיחה כי בדיקת כלל ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז על- ידי ועדת המכרזים לא נעשתה כראוי ולכן אין לתת אמון בהליך המכרז כולו. העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה לא היה מוכן להגן בבג"ץ על החלטת המועצה בהליך המכרזי מעידה כאלף עדים על כישלון מקצועי מהדהד של ועדת המכרזים. בנסיבות אלה, התוצאה המתחייבת היא ביטול ההליך המכרזי, כפי שהתבקש בין היתר בעתירת חברת החדשות שהוגשה על ידי עורכי הדין הד"ר ישגב נקדימון ודקלה בירן".