התנכלות נוספת לערוץ 20?

ימים ספורים לאחר ביטול זכיית הערוץ במכרז ערוץ הכנסת, מתברר שבמשרד המשפטים מתנגדים לאישור שניתן לערוץ לשדר חדשות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ו בכסלו תשע"ח

מכה נוספת. ערוץ 20
מכה נוספת. ערוץ 20
צילום: יח"צ

מכה נוספת לערוץ 20. משרד המשפטים העביר לאחרונה חוות דעת למועצה לשידורי כבלים ולווין, אשר עשויה מאוד להקשות על הערוץ להתחיל לשדר בפועל שידורי חדשות.

על פי הדיווח אמש (רביעי) ב"כלכליסט", חוות הדעת טוענת כי לו תחליט המועצה להעניק לערוץ 20 אישור לשדר חדשות, קיים סיכון משפטי לא מבוטל שבג"ץ יהפוך את ההחלטה.

הסיבה לחשש מהפיכת ההחלטה היא הפרות עקביות של הערוץ את תנאי הרישיון שלו והחלטת המועצה שהתקבלה בספטמבר האחרון לחלט את הערבויות שהפקיד הערוץ, החלטה שישומה הוקפא לעת עתה.

נציין כי ערוץ 20 כבר קיבל היתר עקרוני לשדר חדשות, ואף החל בצעדים מעשיים להקמת מערך של שידורי חדשות ולעמידה בתנאים שקבעה לכך המועצה לשידורי כבלים ולווין.

אולם, חוות הדעת הנוכחית עלולה לסכל את מתן האישור להתחיל ולשדר חדשות בפועל, בדומה לדרך שבה סוכלה זכיית ערוץ 20 במכרז להפעלת ערוץ הכנסת.

נזכיר כי זכיית הערוץ סוכלה לאחר שבמשרד המשפטים הבהירו למועצה כי לא יגנו בבג"ץ על ההחלטה להותיר את זכיית הערוץ במכרז על כנה.