"לא יכול להיות שהרמטכ"ל שותק"

ערוץ 20 יערך להחזרת רישיונו. כך נאמר במכתב שהעביר היום (שלישי) מנכ"ל ערוץ 20 שכי פרנץ ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין, ד"ר יפעת בן חי שגב.

פרנץ פירט כי הערוץ למד מפרסומים בתקשורת על חוות הדעת שהעביר משרד המשפטים למועצה, לפיה אין להעניק לערוץ אישור לשדר חדשות, "זאת למרות שהאפשרות לשדר חדשות כבר מוסדרת ברישיונו של הערוץ''.

"הנימוק שלא ליתן אישור לשדר חדשות הוא שהמועצה קבעה כי ערוץ המורשת הפר הפרות מהותיות את תנאי הרישיון שלו, ואף החליטה בספטמבר האחרון בצעד חסר תקדים לפעול לחילוט הערבויות שהעמיד הערוץ ולפגוע בו פגיעה בלתי סבירה. זאת, בניגוד למדיניות הרגולטור, אשר לדוגמא, נחלץ לעזרתו של ערוץ 10 כשזה נקלע לקשיים, ומצא לנכון למחוק לו חובות אדירים ולאפשר את המשך שידוריו", הזכיר המנכ''ל.

בכך, הוא מסביר, מגיע לשיא חדש התהליך המתמשך של הצרת צעדי הערוץ, ''שתחילתו מיד עם זכייתו במכרז, בשינויים המהותיים שנעשו ברישיון הערוץ באופן חד צדדי: בנספח ג' לרישיון הוספו לאחר המכרז המלים אך ורק שידורי מורשת (שלא היו בטיוטת הרשיון שנכללה במכרז ואינן מופיעות בחוק המסמיך) וצומצמה מאוד ההגדרה של 'מורשת' לעומת ההגדרה אשר היתה בטיוטת הרישיון שנכללה במכרז''.

לדבריו, עקב שינויים דרסטיים אלה, שהפכו את שידורי הערוץ לבלתי אפשריים, קבעה המועצה שוב ושוב כי הערוץ מפר את רישיונו והטילה עליו קנסות במאות אלפי שקלים.

''בקשתו של הערוץ לתקן את הטעות שנעשתה ברישיונו נענתה חלקית, בהחלטתה של המועצה לאפשר לו לשדר 25% שידורים שאינם מורשת, אך גם החלטה זו נתקפה בבג"צ ע"י מתחריו של הערוץ – בדיוק אותם מתחרים אשר קיבלו הקלות חסרות תקדים מהרגולטור".

עוד הוסיף מנכ"ל ערוץ 20 כי לאורך שנות פעילות הערוץ הטילה המועצה קנסות תוך כניעה ללחצים וחריגה מסמכות הגדרת המורשת: "אגף הפיקוח של המועצה נטל לעצמו את הסמכות לקבוע מהי מורשת ישראל ולהגדירה בפרשנות מצומצמת ודווקנית, סיווג את תכניות הערוץ כמפרות את רישיונו, ובעקבות זאת הוטלו עליו קנסות כבדים נוספים.

''בנוסף, כאמור לעיל, מדיניות זו היא אשר שוללת כעת מהערוץ את האישור לשדר חדשות. בנוסף לכל אלה, החליטה המועצה להיכנע ללחצים של התנועה הרפורמית ולקנוס את הערוץ על כי לא שילב כראוי, לשיטתה, תכנים רפורמיים בלוח שידוריו. התנהלותה של המועצה והמטה שלה, משקפת מדיניות עקבית להצר את צעדיו של הערוץ, ולדחוק אותו לגטו בלתי אפשרי של שידורי נישה חסרי היתכנות כלכלית וחסרי עניין לציבור".

המכתב מתייחס גם לעובדה שהמועצה לא נקפה אצבע לטובת הפצת הערוץ במערך עידן פלוס, הרלוונטי לקהל היעד של הערוץ.

מנכ''ל ערוץ 20 מדגיש במכתבו כי הערוץ ''אינו מסוגל לשרוד במציאות הכוללת מועצה עוינת, אגף פיקוח נוקדני, קנסות תכופים ומאבקים משפטיים בלתי פוסקים המתנהלים נגדו ומקבלים גיבוי מהרשויות, וזאת תוך עיוות רישיונו, ובניגוד לתכלית החוק שמכוחו הוענק לו רשיון.

''כל אלו מקעקעים את הבשורה של גיוון ופלורליזם אשר עמדה ביסוד הקמתו של ערוץ המורשת, עליה אמונה המועצה'', הסביר פרנץ.

''המשמעות בפועל של התנהלות והחלטות המועצה שפורטו לעיל, כמוהן כסגירת ערוץ 20. לפיכך, אין בכוונתנו להמשיך ולנהל מאבקים חסרי תכלית, שכן כל בר דעת מבין שיש כאן מגמה מכוונת ושיטתית. אשר על כן, אנו מודיעים בזאת למועצה, כי אנו נערכים באופן מיידי להחזרת הרישיון'', הודיע המנכ''ל.