קריית ספר-המלצותיו של הרב יואל קטן

עשר שנים חלפו מאז הלך לבית עולמו רבנו הרב אברהם שפירא זצ"ל, אחרי שנים רבות שבהם הנהיג את הישיבה המרכזית-העולמית

הרב יואל קטן , ג' בטבת תשע"ח

קריית ספר-המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

אהבתי תורתך.

פרקים בדרכי קניין תורה לבאים בשערי הישיבה.

משיחות מרן ראש הישיבה הרב אברהם אלקנה כהנא-שפירא זצ"ל.

עורך: אלעד אברהם כרמון.

ירושלים, תשע"ח. קעה עמ'

(harevharev@gmail.com)

כמה וכמה כרכים של פסקים ושל דברי מחשבה, חינוך והנהגה שלו כבר יצאו לאור. כרך זה מתמקד בדבריו על התורה ועל עולמה, על הישיבה ועל בני הישיבה, והדברים נאים ומאירים.

אחד הפרקים מכיל דברים מרגשים שאמר ר' אברהם זצ"ל על תורת מרן הרב קוק זצ"ל ועל חיוניותה בימינו, על גדלותו העצומה של מרן הרב זצ"ל בתורה על כל מקצועותיה, ועל רוח הקודש שהדריכה אותו לראות דברים שאיש לא ראה ולסמן מטרות שנראו בזמנן כחלום באספמיה, והשנים שחלפו הוכיחו שהוא היה בהם כחכם העדיף מנביא.

***

בסוד קדושים.

עיון באגדות חז"ל.

חננאל שמואל אתרוג.

קריית ארבע, מעמק חברון, תשע"ז. 383 עמ'

(02-9605631)

לומדי התורה רגילים לעסוק בסוגיות ההלכה בעיון ולדקדק בכל מילה בדברי חז"ל, והעיסוק באגדה הוא בדרך כלל למדני הרבה פחות. הרב אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון, עוסק רבות גם בענייני אגדה, והוא מנסה לקלף מכל מילה ומכל משפט את עומק תוכן דברי חז"ל לפי פשוטם ולפי מהותם, והתוצאה מיוחדת במינה.

כך למשל בסיפור מעורר החיוך של הלכלוכית שבסוף מסכת נדרים מתגלה פתאום, לפי פשוטו, שהבעל כלל אינו מעוניין להתנתק מאשתו מלאת המומים, אלא להפך – הוא מטיל על רבי ישמעאל ברבי יוסי את המשימה להחזיר את השלום הביתה, שהרי אחרת לא היה נודר על תנאי אלא מגרש את אשתו וזהו. מתברר שכל הסיפור אינו אלא משל לעניינים שהם טובים מצד עצמם אך אינם מתואמים ואינם הרמוניים, והתיקון שלהם הוא למצוא בהם צד הרמוני ומתאים שממנו ייבנו הקשרים החיוביים ביניהם. וכך הסיפור מעורר החיוך הופך לרעיון מלא הוד וגבורת נפש וחוכמה ויראת שמיים, רציני עד כלות ומרגש עד עומקי הנפש.

תשעה פרקים בספר, המהווים דוגמה עד כמה ניתן לדלות חוכמה ויראת שמיים מפשוטן ועומקן של אגדות חז"ל שבתלמוד.

***

ואמונתך בלילות.

סוגיות מימי השואה בראי ההלכה.

יחזקאל שרגא ליכטנשטיין.

ירושלים, כרמל, תשע"ז. 233 עמ'

(02-6540578)

הרב ליכטנשטיין הוא חוקר הלכתי-תורני של השואה. כבן למשפחה שאיבדה הרבה מבניה ובנותיה בידי הגרמנים ימ"ש הוא חי את אווירת השואה מילדותו, כאשר היא צמודה למודעות עמוקה לראשית צמיחת גאולתנו. השילוב הזה הביא אותו לברר בין השאר את היחס לשאלות הלכתיות כבדות בימי השואה, ועל כך כבר כתב ספר בשם 'הסכנה איננו אוכל – סוגיות מימי השואה בראי ההלכה', וזהו כעין ספר המשך לו.

שלושה פרקים בספר. באחד נידונה שאלת היתר הפלה מלאכותית ואף הריגת יילודים בגטאות ובמחנות שבהם הייתה סכנת נפשות ללדת, בשני נידונה השאלה הנוראית אם מותר לחנוק תינוק שבוכה בשעת חיפוש, והשלישית מבררת את ההתייחסות ההלכתית לאיסור אכילת בשר אדם מול איסורים אחרים. המחבר בוחן בין השאר את גבולות ההלכה ואת סמכותה במצבי קיצון, ומשמעות הבירורים הללו אינה נגמרת בשואה.

לתגובות:

wso.shaalvim@gmail.com