הסוף לאפליית מחזיקי טלפון כשר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הגנת הצרכן שתשים סוף לאפליית מחזיקי הפלאפונים הכשרים.

חיים לב - ערוץ 7 , ט"ז בטבת תשע"ח

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית ברוב של 81 מול 8 מתנגדים את הצעת חוק הגנת הצרכן שתשים סוף לאפליית מחזיקי הפלאפונים הכשרים.

על פי ההצעה שהוגשה על ידי ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) ורועי פולקמן (כולנו), חברות הסלולר יחויבו לקבל אישור טלפוני מראש מהלקוח טרם שינוי / העלאת תעריפי התוכניות בסלולר כאשר מסתיימת תקופת ההתחייבות הראשונית, נוסף על חובת ההודעה במסרון הקיימת כיום בחוק.

מלכיאלי הסביר כי הרקע להצעת החוק נועדה לסייע לציבור בני התורה המחזיקים פלאפונים כשרים. "חברת הסלולר הייתה שולחת מסרון למכשיר שלא היה מגיע כלל לנמען מאחר שהמכשיר חסום למסרונים על פי הוראת גדולי ישראל. כתוצאה מכך, הלקוח אינו מודע לעדכון מחיר החבילה שהתייקרה ברוב המקרים, ולא נותרה לו ברירה אלא לשלם. סכומים אשר לא פעם מגיעים למאות שקלים ואף יותר".

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב: "התיקון המוצע קובע כי נוסף על חובת הודעה במסרון לעניין מועד סיום העסקה או ההתחייבות בעסקה לתקופה קצובה, עוסק יחויב לחתור אקטיבית לשם יצירת קשר טלפוני עם הצרכן ולהודיע על מועד סיום העסקה או ההתחייבות גם באמצעות שיחה טלפונית למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק– 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם חל מועד מסירת ההודעה לפי פסקה זו בשבת או בחג – ביום שלאחר השבת או החג".