עבודה
עבודהצילום:pixabay

אתם יושבים במשרדכם ביום הראיונות לתפקיד שהתפנה במשרדכם; מתשאלים עוד אדם, ועוד אחד בעל ניסיון רב, אחד שאין לו מושג לאן הגיע, והרשימה הולכת ונמשכת. אדם אשר התקבל לעבודה, בדרך כלל ימהר לחתום על כל הטפסים מבלי לחקור את זכויותיו. ואמנם, עליכם לדעת שככל שוותק העובד במקום העבודה גבוה יותר, כך יתעמק יותר בשאלה האם אתם כמעסיקים, אכן דואגים לכל זכויותיו.

תלוש השכר של העובד

תלוש השכר של העובד צריך לכלול מאפיינים רבים, ואם אתם כמעסיקים מחסירים חלק מהם, אתם עלולים להסתכן בעבירה על החוק. כך לדוגמה, על גבי התלוש צריך להופיע מידע חיוני כמו פרטי המעביד והעובד, התאריך שבו החל העובד לעבוד בחברה, היקף המשרה של העובד, תאריך תשלום השכר, מידע על ניכויים (כדוגמת מס הכנסה או ביטוח לאומי), פרטים לגבי פירעון, שכר המינימום פר שעה ועבור כל חודש.

החוק שמגן על השכר

חוק הגנת השכר נועד להגן על זכויותיו של העובד. לפי חוק זה, אתם כמעבידים חייבים לנהל פנקס מסודר ובו כל הפרטים המופיעים בתלוש המשכורת של העובד. פנקס זה צריך לכלול מגוון רחב של פרטים כמו התקופה הקלנדרית אשר בה בוצע התשלום, מספר ימי החופשה שנותרו לעובד, מספר ימי העבודה של העובד עד כה וכדומה. דעו כי מעסיק אשר אינו מקפיד על הפרטים האלה עלול לשלם קנס.

רכב צמוד

אין ספק שמדובר בפינוק שאתם המעסיקים מעוניינים לתת לעובדים שלכם. עליכם להחליט על שווי שימוש ברכב. כלומר, הסכום שמקבל העובד בתמורה לרכב שקיבל. סכום זה משתנה בין סוג רכב אחד למשנהו, כאשר החוק מבדיל בין סוגי רכבים כמו רכב היברידי אשר אינו נטען באמצעות רשת החשמל, רכב חשמלי או רכב היברידי אשר אכן נטען מרשת החשמל.

ולפעמים העבודה נגמרת

כן, גם זה קורה. לפעמים היחסים בין העובד למעביד מסתיימים וכל אחד ממשיך בדרכו. זה יכול לקרות מסיבות שונות. העובד מוצא עבודה אחרת, משתלמת יותר אשר תואמת את כישוריו, השכר המוצע לעובד גבוה יותר, או לחלופין המעביד הוא שמחליט על פיטורים בשל קיצוצים או חוסר תפקודו של העובד. במסגרת סיום יחסי עובד מעביד, יש צורך להביא כמה דברים. לדוגמה, על שני הצדדים חלה החובה לדווח על פיטורין או התפטרות, במקרים מסוימים ניתן לערער על הפיטורין, על העובד לקבל אישור על תקופת העבודה שלו בחברה וכדומה.

לדבר על הכסף

עזיבת מקום העבודה עלולה להיות הליך טעון רגשית, אך אי אפשר לעזוב את מקום העבודה מבלי לסגור חשבונות, והכוונה לחשבונות כספיים. אחד הנושאים החשובים יותר הוא פדיון ימי חופשה. עובד אשר לא ניצל את כל ימי החופשה שלו רשאי לקבל תשלום תמורתם. זכאות זו נוגעת רק לימי החופשה אשר הצטברו במשך 3 השנים שקדמו לפיטורין או להתפטרות, וכן לשנה הנוכחית שהחלה עד היום האחרון של העובד בחברה. כמעסיקים עליכם להכיר את הדגשים הקריטיים הללו, ולספק אותם לעובד.

כתב העת שעונה על כל שאלה

על כל מעסיק להכיר מקרוב את זכויות העובדים שלו, וכעת – זה פשוט יותר מאי פעם. די בפתיחת המחשב וצפייה בכתב העת הדיגיטלי אוטוריטה. כתב עת זה מציג את כל החדשות האחרונות בדבר דיני עבודה והתנהלות המנהלים במקום העבודה.