תחודש העבודה במפעל טבע בירושלים

נחתם הסכם בין ההסתדרות, טבע וועד העובדים במפעל המשאפים בירושלים. העבודה במפעל תחודש מחר.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תשע"ח

תחודש העבודה במפעל טבע בירושלים-ערוץ 7
חברת טבע
צילום: אלירן אהרון

בתום משא ומתן ממושך ואינטנסיבי הגיעו ההסתדרות, טבע וועד עובדי מפעל המשאפים בירושלים להסכמות מלאות באשר לאופן סגירת המפעל - וסיום מיידי של סכסוך העובדה תוך חזרה לעבודה סדירה.

המאמץ המשותף של הצדדים הבשיל לכדי הסכמות והביא לכך שהיקף גל הפיטורים הראשון שנקבע לרבעון הראשון של 2018 צומצם ומרבית עובדי מפעל המשאפים בירושלים ימשיכו לעבוד באתר טבע בירושלים עד דצמבר 2019 - בעוד כשנתיים ימים.

עד 60 עובדים יסיימו את עבודתם במפעל המשאפים עד לסוף חודש פברואר, בעוד שכ-180 עובדים ימשיכו לעבוד באחד משני המפעלים באתר טבע בירושלים עד לסגירתם הסופית בדצמבר 2019.

טבע תאפשר לעובדי המפעל, אשר יבקשו להצטרף באופן וולונטארי לתהליך סיום העסקה בפברואר 2018 לעשות כן, כששיקול הדעת בעניין זה שמור לחברה.

כמו כן, הצדדים סיכמו על תכנית המעניקה מעטפת פרישה מיטבית והגונה לעובדים מהם נאלץ להיפרד באחד משני המועדים האמורים. המעטפת כוללת, בין השאר, מענקי סיום העסקה מיטיבים מעבר לדרישות החוק.

בנוסף, למסיימי העסקה יוענק ליווי הכולל ייעוץ, סדנאות והכשרות מקצועיות, מהמיטיבים ביותר בישראל.

עוד סוכם כי טבע תקים פלטפורמה ייחודית, בסמיכות או בתוך האתר שלה בירושלים, אשר לצד ההכשרות המקצועיות השונות, גם תרכז ותחבר מעסיקים פוטנציאליים לכוח האדם האיכותי אשר יסיים את עבודתו בחברה. כמו כן, לקראת מועד סיום העסקה תעניק טבע לעובדיה ייעוץ מקצועי פנסיוני בגין הפרישה.