אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: חזקי עזרא

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אשרהאת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח – 2018. עם האישור בוועדה יעברו התקנות לחתימת שר החינוך.

התקנות עוסקות בהתאמות הנגישות להן זכאים תלמידים עם מוגבלות הלומדים במערכת החינוך והורי תלמידים שהם אנשים עם מוגבלות.

התקנות כוללות פירוט של כלל ההתאמות הנדרשות הכוללות לדוגמא מעלית ורמפה, כיתה אקוסטית ומערכת עזר לשמיעה, ברייל והתמאות טכנולוגיות, שפת סימנים ותמלול, הנגשת מתקנים בחצר, טיולים ופעילות חינוכית מחוץ למוסד הלימודי ועוד.

נושאים נוספים בהם עוסקות התקנות הם הגדרת החובה לעדכן את הזקוקים להנגשה על זכותם לקבל אותה, נהלי העבודה לצורך ההנגשה, הדרכה של העובדים במסגרות החינוך ועוד.

עד היום פעלה מערכת החינוך באמצעות נהלים וללא תקנות מחייבות המגדירות לבתי הספר ולרשויות המקומיות את תחולת ההתאמות הנדרשות ואת לוחות הזמנים. אף כי סופקו חלק מן ההתאמות, לעיתים נאלצו ילדים לחכות להנגשה כגון מעלית, רמפה או כיתה אקוסטית במשך זמן רב, ואף נוצרו מצבים אבסורדיים בהם ילדים סיימו את לימודיהם בבית הספר בלא שקיבלו את ההנגשות להן הם היו זקוקים.

התקנות נכתבו לאחר תהליך ארוך בהובלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים וח"כ אילן גילאון. התהליך נעשה בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך האמון על התקנות, ועם מרכז השלטון המקומי ובתהליך שיתוף ציבור אינטנסיבי ביותר בו נטלו חלק ארגונים שונים, אנשים עם מוגבלות והורים לילדים עם מוגבלות.

לדברי אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "שילוב במערכת החינוך תוך קבלת התאמות נדרשות מאפשר לילדים עם מוגבלות ללמוד יחד עם כולם במסגרות החינוך השונות ולרכוש השכלה שתאפשר גם פתיחת הזדמנויות תעסוקתיות ואחרות בעתיד.

לאחר דיונים רבים הגענו לנוסח תקנות מוסכם שמביא בשורה אמיתית לילדים עם מוגבלות ולמשפחותיהם, תקנות שגם ייאכפו בפועל על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אני מברך את כל שותפנו ממשרד החינוך, ארגוני זכויות והשלטון המקומי שהשקיעו מזמנם ומהידע המקצועי שלהם,כמו גם לח"כ אילן גילאון שמוביל את הנושא שנים רבות בכנסת. מרבית דרישתנו נכנסו לתקנות ואנו נמשיך ונפעל כי כל הנושאים הנוספים יטופלו אף הם".