סימון מיקום חומת גטו ורשה.
סימון מיקום חומת גטו ורשה.צילום: רויטרס

האזור בו שכן גטו ורשה עשוי לזכות במעמד של אתר מוגן.

שרידי הגטו קבורים מתחת לאדמה, ועבודות חפירה שמתנהלות לצורך תיקונים פוגעות בהם מדי פעם – והממצאים שמתגלים לא תמיד מועברים למוזיאונים כנדרש. המטרה של היוזמה להכריז על הגטו כשטח ארכיאולוגי היא למנוע פגיעה נוספת בהם.

היוזמה היא מהלך משותף של האפוטרופוס האחראי על שימור מצבת ורשה, נציגי מוזיאון פולין, האקדמיה הפולנית למדעים, מוזיאון ורשה והאפוטרופוס האחראי על מצבת וויוודשיפ. אלה נועדו בשבוע שעבר בכדי לדון ברעיון של הכללת הגטו ברישום המצבות הקהילתי, ובכך להופכו לאתר ארכיאולוגי מוגן.

לפני כן יהיה צורך בעריכת ניתוח של השטח ולקבוע בדיוק את גבולותיו. האפוטרופוס של ורשה אמור לפנות אז לאפוטרופוס המחוזי בבקשה לכלול את הגטו ברשימת האתרים המוגנים.

הכללת הגטו ברישום המצבות הקהילתי תאפשר השגחה ארכיאולוגית במשך כל זמן שמתנהלות חפירות בשטח הגטו.

ברישום המצבות הקהילתי כלולים כ-11,000 אובייקטים הקבועים באזור ורשה.