אושר: ענף מוניות השירות ייפתח לתחרות

התיקון המרכזי הכלול בהצעת החוק קובע כי רישיונות לקווי שירות למוניות יינתנו בהליך תחרותי ובמכרז שוויוני ופומבי.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ד בשבט תשע"ח

מונית
מונית
צילום: אייסטוק

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, הפותחת את ענף מוניות השירות לתחרות.

החוק קובע כי המפקח על התעבורה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ייתן רישיונות להפעלת קווי שירות למוניות בהליך תחרותי, שוויוני ופומבי, כלומר במכרז שינהל המשרד.

הרישיונות יינתנו לקווי שירות שייכללו ברשימת הקווים שיפרסם המפקח על התעבורה באתר האינטרנט של המשרד. כמו כן, ייקבעו הוראות מעבר שיחולו על בעלי הרישיונות הקיימים. החוק מסמיך את המפקח על התעבורה לחדש את רישיונותיהם, האמורים לפקוע בסוף חודש ינואר 2018, לתקופות נוספות, עד ל-31 בדצמבר 2019 לכל המאוחר.

ההסדר הקיים לעניין פעילות מוניות השירות נחקק בשנת 2005 כהוראת שעה ל-5 שנים שתוקפו הוארך מעת לעת, עד לסוף חודש ינואר 2018. בהתאם להסדר הקיים, משרד התחבורה נתן רישיונות להפעלת קווי שירות למוניות לקבוצה מצומצמת, שבה נכללו התאגידים שהפעילו את קווי השירות ערב התיקון בשנת 2005, כך שבפועל נמנעה כניסתם של גורמים חדשים לפעילות בענף.

התיקון המרכזי הכלול בהצעת החוק, קובע כי רישיונות לקווי שירות למוניות יינתנו בהליך תחרותי, כלומר במכרז שוויוני ופומבי.

יו"ר ועדת הכלכלה שהכינה את החוק, ח"כ איתן כבל, אמר כי "העבודה שעשינו בוועדת הכלכלה סביב הצעת החוק הייתה עבודה למופת של ועדת הכלכלה. אני מרשה לעצמי להניח על כתפיי מהלך שבו הממשלה הניחה בפנינו רפורמה מדוללת לגמרי והייתה לי הזכות להיות זה שיתעקש כדי שבסופו של תהליך הממשלה תביא הצעה חדשה.

''במהלך התקופה ניהלנו מאבק איתנים, והצלחנו לגרום למהלך שבאמת משנה מדיניות מקצה לקצה. אנחנו יוצאים למהלך של רפורמה אמיתית שבה יוצאו מכרזים בכל הארץ ובה יהיה רב קו מסובסד. הבשורה הזו מביאה לכך שגם הגמלאים יוכלו לנסוע במונית שירות. אותו דבר כל מי שיש לו היום רב קו מסובסד", פירט כבל.