החוג למדעי המחשב ולהנדסת תוכנה

במסגרת שידורי היום הפתוח הווירטואלי - הכירו את החוג למדעי המחשב ולהנדסת תוכנה במרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב , כ"ג בשבט תשע"ח