UNRWA - אונר"א
UNRWA - אונר"א צילום: רויטרס

השיח' עיכרמה סברי, העומד בראש המועצה המוסלמית העליונה בירושלים, שולל כל אפשרות לוויתור פלסטיני על "זכות השיבה" בהסתמכו על ההלכה האסלאמית.

בדרשה שנשא במסגד אל-אקצה ביום שישי האחרון אמר סברי, כי לפליטים הפלסטינים עומדת הזכות לשוב לבתיהם בשטחי 1948. על כך מדווח העיתון "פלסטין".

"הפליט הוא זה אשר גורש מביתו ואדמתו והמונח פליט חל על הילדים והנכדים, וזו המשמעות האסלאמית הדתית (של המילה פליט), כיוון שזכויות הפליט ורכושו קיימות ושרירות בדורות הבאים באמצעות הירושה בהתאם להלכה האסלאמית", אמר סברי.

סברי הוסיף, כי "לא יהיה ויתור על הזכות הדתית" וכי בעיית הפליטים תתקיים עד אשר הם ישובו לבתיהם ולאדמותיהם מהם "גורשו" אבותיהם וסבותיהם.

אונר"א צריכה להתקיים עד שהפליטים הפלסטינים וצאצאיהם יחזרו לבתיהם, אמר סברי, בציינו כי ההחלטה האמריקנית לקצץ בסיוע לארגון הייתה צפויה לאור המזימה הקיימת לחסל את הבעיה הפלסטינית. לדבריו, המדינות הערביות והאסלאמיות צריכות להעביר סיוע כספי לאונר"א.

הוא תקף את פעולות "הייהוד" בירושלים והדגיש שמדובר בפעולות "בלתי חוקיות" וכי הפלסטינים לא יכירו בהן שכן העיר אל-קודס היא עיר "כבושה" וכל מהלך בעניינה בטל. "מסגד אל-אקצה שייך רק למוסלמים", אמר.