קריאה נרגשת למען השבויים והנעדרים באדיבות 'אולפני וידאו יצירתיים'